Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zakon założony został przed Drugą Wojną przez arcybiskupa Alonsusa Faola i młodego kleryka Uthera, zwanego później Niosącym Światło. Wielu rycerzy i notabli Królestwa Lordaeron kształciło się w Zakonie, a ten cieszył się ogromnym poważaniem i autorytetem, szczególnie wśród rodziny królewskiej. Niestety, nadejście Płonącego Legionu oraz zdrada ucznia Uthera - księcia Arthasa - sprawiła, że Zakon, tracąc lwią część swoich ludzi, znalazł się na granicy upadku. Zginęli najbardziej znamienici paladyni, a Królestwo Lordaeronu upadło. Większość uznała, że to koniec - zarówno Zakonu, jak i całej ludzkości. Jednakże nad Azeroth raz jeszcze zaświeciło słońce, demony zostały pokonane, a Zakon odrodził się na południu kontynentu - w mieście Stormwind.

O Zakonie Rycerzy Srebrnej Ręki

Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki to zgrupowanie paladynów, którzy swój żywot poświęcili Trzem Cnotom. Jest organizacją, która stara się kontynuować tradycje jakie pozostawił Sir Uther Lightbringer. Jej celem jest przywrócić dawną świetność Zakonu, by mógł zająć dawne, należne mu miejsce w społeczeństwie. Pojawia się wszędzie tam, gdzie dochodzi do czynów niesprawiedliwych, zagrożone jest życie niewinnych lub działają nieczyste siły - bandyci, nieumarli, demonolodzy, czy kultyści. W obecnych czasach, jego priorytetem jest bezpośrednia walka z Królem Liczem.

Garnizon Westbrook

Decyzją Rady Przymierza i na prośbę Mistrza Althara Hartwella Zakonowi Rycerzy Srebrnej Ręki za siedzibę przyznano Garnizon Westbrook znajdujący się przy granicy z ziemiami Westfall w Lesie Elwynn. Jest on domem każdego Zakonnika i z biegiem czasu powstawały wokół niego różne nowe zabudowania, by lepiej służyć tej organizacji. Każdy, bez względu na rasę czy wyznanie, kto ma sprawę do Zakonu zostanie bez problemu wpuszczony. Wyjątek stanowią osoby zamaskowane, próbujące się włamać, poszukiwane listem gończym, demony i nieumarli. Jeśli żaden Zakonnik nie znajduje się aktualnie w Garnizonie można zostawić wiadomość w specjalnie przeznaczonej do tego skrzynce (czytaj - wysłać list). Garnizon został nadany Zakonowi raz jeszcze, przez króla Variana Wrynna, wraz z ziemiami stanowiącymi lenno.

Życie Zakonnika

Życie Zakonnika to droga pełna pracy, wyrzeczeń i poświęceń. Sami Zakonnicy mawiają, że pasowanie na Paladyna to dopiero początek. Władający potężnymi mocami Światłości, posłuszny rozkazom swoich przełożonych, ale jednocześnie wrażliwy i zawsze gotowy do niesienia pomocy - taki powinien być każdy Paladyn. Warto zauważyć, że nie składają ślubów czystości - mogą więc posiadać rodziny. Jak jednak wygląda zwykły dzień Rycerza Światłości? Zazwyczaj rozpoczyna się modlitwą w kaplicy przy Garnizonie o świcie, a kończy wspólnym posiłkiem. Jeśli Zakonnik nie ma wyznaczonej misji przez Mistrza, zajmuje się pomaganiem mieszkańcom Elwynn, zgłębianiem własnej wiedzy lub treningiem. Każdy Paladyn, który posiada swojego ucznia, winien każdą wolną chwilę poświęcać jego szkoleniu, które nadzoruje Mistrz.

Zakonnicy spotykają się na zebraniach organizowanych przez Mistrza lub Komtura, a także na wspólnych treningach. Często zdarza się, że Zakon organizuje szkolenia lub wykłady dla osób świeckich. Swego czasu pełnił również funkcje straży miejskiej w Stormwind. Wielu członków Zakonu sprawowało ważne funkcje publiczne. Byli więc wśród Paladynów sędziowie, generałowie, czy członkowie Kapituły Królestwa Stormwind.

Kodeks Paladyna

I. Paladyn kieruje się wewnętrznym nakazem szerzenia dobra, wiary w światłość i sprawiedliwości.
Bo prawdziwa odwaga polega na tym by żyć i walczyć za to, w co się wierzy. – Kelthar Varis, Paladyn Zakonu

II. Paladyn poświęca swe życie w obronie niewinnych i walce ze złem.

III. Paladyn jest tarczą chroniącą świat przed plugawymi planami demonów i nieumarłych.

IV. Paladyn cechuje się odwagą, szlachetnością, honorem, walecznością, wielkodusznością, wiernością, a także uczciwością, dążeniem do prawdy i sprawiedliwości.

V. Najważniejszą rzeczą dla Paladyna jest ochrona niewinnych.

VI. Paladyn w walce winien być szlachetny, uczciwy i honorowy. Konflikt rozwiązać może pojedynkiem, ale tylko wtedy, gdy służyć by on miał wyższym celom.

VII. Paladyn poddać lub wycofać się może tylko wtedy, gdy siły wroga są trzy krotnie większe, lub na rozkaz dowódcy. Paladyn wycofuje się ostatni ochraniając przy tym kogo tylko zdoła.

VIII. Paladyn zachowuje się przyzwoicie i godnie wobec swego Króla i dowódców. Bez wahania wykonuje każde jego polecenie, jeśli nie koliduje ono z zasadami moralnymi i kodeksem.

IX. Paladyn nigdy nie walczy dla dóbr cielesnych i materialnych.

X. Paladyn winien postępować w życiu w zgodzie z Trzema Cnotami, zasadami moralnymi i Kodeksem.

XI. Paladyn winien kodeks trzymać zawsze przy sobie, by w razie wątpliwości skorzystać z wiedzy w nim zawartej.

Organizacja Zakonu

Zakon Rycerzy Srebrnej Ręki należy do struktur Kościoła Światłości, znajduje się więc pod patronatem Arcybiskupa Benedictusa. Jednocześnie jednak Mistrz Zakonu sprawuje władzę w imieniu Króla Stormwind.

Struktura Zakonu

Rekrut

Chętni do dołączenia do Zakonu zostają najpierw sprawdzeni z wiedzy o prawdach wiary Kościoła Światłości oraz umiejętności walki. Po pozytywnym przejściu wstępnej klasyfikacji kandydat zostaje wcielony jako Rekrut Zakonu Srebrnej Ręki. Zostaje mu przydzielony paladyn-mentor mający za zadanie pokazać mu życie w Zakonie i nadzorować jego trening. Rekrut ma obowiązek towarzyszenia mentorowi na jego misjach. Ostateczną formą sprawdzianu jest tak zwana "próba". Jest to zdarzenie, zaaranżowane przez mentora albo dziejące się przypadkowo na jednej z misji, które wywołuje wewnętrzną walkę w Rekrucie i pozwala sprawdzić czy w każdej sytuacji dominują u niego cechy Paladyna. Próba może niekiedy sprawdzać, czy Rekrut potrafi przełamywać swoje ewentualne lęki i słabości w chwilach zagrożenia. Po pomyślnym przejściu próby przyszłego Paladyna czeka złożenie Mistrzowi przysięgi na uroczystej ceremonii pasowania w Katedrze Światła w Stormwind w obecności wszystkich zakonników. Rekrut staje się oficjalnie Paladynem Zakonu Srebrnej Ręki, otrzymuje zbroję wraz z tabardem.

Kapłan

Zakonnikiem może zostać również kapłan Świętego Blasku. Jest to przeważnie osoba duchowna przydzielona do służby Zakonowi z ramienia Katedry w Stormwind, ale bywają też niezrzeszeni kapłani. Paladyni traktują ich jako wsparcie w misjach i naukach. Prawdą jest, że na teorii wiary i filozofii, oraz sposobach posługiwania się mocą, tacy znają się najlepiej. W Zakonie pojawiają się wiec kapłani specjalizujący się właśnie w wykładaniu dogmatów religii, w uzdrawiania, a nawet kapłani bojowi lub bimbrownicy. Obowiązkiem ich wszystkich jest przyczynienie się do edukacji aspirantów na paladynów.

Paladyn

Rycerze Światłości to trzon Zakonu, biorący czynny udział w jego życiu. Stanowią o jego sile i potędze, powinni być wzorem do naśladowania. Są gotowi w każdej chwili podjąć misję, jaką wyznaczy im Mistrz, bądź Król. Ci, którzy posiadają uczniów, winni składać raporty z przebiegu ich szkolenia co najmniej raz na miesiąc. Paladyn ma prawo do reprezentowania Zakonu wobec osób trzecich, również wyższych rangą, tak, jakby jego słowa były słowami całego Zakonu, a także do noszenia zbroi i tuniki zakonnej. Z ważnych powodów mają prawo do opuszczenia Zakonu na czas załatwienia swoich spraw, o ile otrzymają pozwolenie od Mistrza lub Komtura. Warto pamiętać, że Ci którzy nie wypełniają swoich obowiązków, mogą zostać zdegradowani lub wydaleni z Zakonu.

Kwatermistrz

Garnizon jako siedziba Zakonu posiada trzech kwatermistrzów. Dwóch pomocniczych i jednego głównego. Jest nim przeważnie zakonnik, który jest też paladynem, ale nie uczestniczy w misjach organizacji, przebywa wciąż na terenie królestwa, głównie w garnizonie, rekrutuje nowych członków, prowadzi treningi z dziedziny sobie upodobanej i dowodzi Westbrook pod nieobecność Mistrza. Jest odpowiedzialny za wszystkie sprawy gospodarcze garnizonu. Obecnie piastuje to stanowisko Aurelius Baldwin.

Komtur

Zastępca Mistrza, który winien sprawować jego obowiązki, jeśli ten jest nieuchwytny lub nie został wybrany nowy. Komtur powinien cechować się dobrą opinią pośród ludu, odwagą, przekonaniem o słuszności sprawy, a także głęboką wiarą w Święty Blask. Komtur ma zaszczyt dzierżyć sztandar Zakonu podczas bitew. Aktualnie jest nim Paladyn Engelier Eberlein.

Mistrz

Jest dowódcą, mentorem i przyjacielem każdego Zakonnika. Za swoje decyzje odpowiada przed własnym sumieniem oraz Królem. Reprezentuje Zakon, może zawierać wszelkie umowy i traktaty. Mistrz pełni swoją funkcję dożywotnio lub do momentu zrzeknięcia się jej. Może wskazać swojego następce. Jeśli tego nie zrobi, nowy Mistrz wybierany jest przez wszystkich Paladynów. Aktualnie jest nim Hannika Vavion.

Historia Odrodzonego Zakonu Rycerzy Srebrnej Reki

Burzliwe dzieje Zakonu nierozerwalnie związane są z Królestwem Stormwind, w którym został odrodzony w roku 25. Przez lata w jego szeregi wstępowali najbardziej znamienici obywatele i najzdolniejsi młodzieńcy czczący Światłość. Poniżej zamieszczona historia to efekt pracy ludzi związanych z Zakonem, którzy pragną przybliżyć wszystkim jego działalność na przestrzeni wieków.

Okres I. Trian i założenie Zakonu

Zakon został restaurowany przez sędziwego Paladyna Triana Faithbringera, który pamiętał jeszcze czasy Uthera. Chciał On zebrać tułających się po świecie rycerzy Srebrnej Ręki, by dać im dawną chwałę i siłę, by mogli tym samym ponownie służyć ludności. Jednakże w tamtych czasach wielu nazywało siebie Paladynami, wcale nimi nie będąc. Trian zebrał więc wokół siebie tych najbardziej szlachetnych i prawych, stawiając jakość ponad ilością. Jak się później okazało, te słowa przewodzą Zakonowi do dziś. Tak więc na przełomie roku 25 i 26 tabard Zakonu przywdziewali Ci, którzy w przyszłości stanowili o jego sile, zarówno ludzie, tacy jak Althar Hartwell, Eiro Nebeway, Lathan de Larck, a także krasnolud Uthgar. Niestety, dzieło życia Mistrza Triana zostało brutalnie przerwane wraz z jego zniknięciem.

Okres II. Althar i rozkwit Zakonu

Władzę po Trianie przejął jego najlepszy uczeń, Althar, w roku 26. Jego zastępcą został Uthgar, mianowany Kapitanem Zakonu, a także Lathan, który pełnił funkcję Oficera Werbunkowego. Dzięki staraniom Mistrza, Srebrna Reka została oficjalnie zaakceptowana przez Arcybiskupa Benedictusa, który nadał jej pełne prawa i swoje zwierzchnictwo. Od Królestwa Stormwind Zakon otrzymał Garnizon Westbrook, który stał się jego siedzibą.

Mimo, że główną misją każdego Zakonnika była walka z Plagą i demonami, w tych czasach Paladyni niejednokrotnie stawali w obronie zwykłych mieszkańców Królestwa. Obywatele woleli zwracać się o pomoc do nich, niż do skorumpowanej i nieudolnej straży miejskiej. Decyzją sędziego Lathana na banicję skazana została wiedźma Caliana, a sam Zakon rozbił kilka szajek złoczyńców w Stormwind. Tymi działaniami Srebrna Ręka zyskała sobie nowych, o wiele groźniejszych wrogów. Po utworzeniu Pierwszej Rady Przymierza i zaostrzeniu się prawa rozgorzała walka między Zakonem, a piracką organizacją Morskie Bractwo pod przewodnictwem krasnoluda Ghutara, którą historycy nazwali Wojną Najazdową.

Mimo trudności Zakon rozwija się nadal, a w jego szeregi wstępują kolejni: krasnolud Dominus Gniewny, który stał się nauczycielem walki, a także ludzie Gamesh Lightheart, krzyżowiec Archibald z Andorhalu oraz sędziwy Algorind. Wprowadzony został system mentor-uczeń, który funkcjonuje po dziś dzień.

Wszystko było w jak najlepszym porządku do momentu śmierci Mistrza Zakonu, Althara Hartwella. Został on bestialsko zamordowany przez skrytobójcę wynajętego przez Morskie Bractwo.

Okres III. Lathan i reorganizacja Zakonu

Do uzupełnienia.

Okres IV. Czasy Gamesha

Wraz z objęciem stanowiska Mistrza Zakonu przez Sir Gamesha Lighthearta nastąpił okres długo oczekiwanej stabilizacji. Zakonnicy uczestniczyli w regularnych zebraniach oraz wspólnych treningach. Wyklarował się system mentor-uczeń oraz prób przed pasowaniem. Sformalizowano również rangi zakonne. Odbyły się dwa zebrania z Kręgiem Druidów w lesie Elwynn oraz Ashenvale celem rozmów o potencjalnej współpracy na ziemiach plagi. W owym czasie nastąpiło również otwarcie Mrocznego Portalu i wojna z Płonącym Legionem na szczątkach planety Draenor, której Mistrz Gamesh oddał się całkowicie. Niebawem zaginął bez wieści, a na zebraniu w Katedrze jednogłośnie Mistrzem obrano Kapitana Xighora Snowblaze'a.

Okres V. Xighor i ponowny rozkwit Zakonu

Do uzupełnienia.

Okres VI. Keythian i zawirowania polityczne

Gdy Mistrz Xighor zaginął, wybrano nowego dowódcę. Był nim Paladyn Keythian Semua, który na ten czas był jedynym kandydatem na to stanowisko. Pod jego dowództwem Zakon włączył się do sił Przymierza w trakcie Ekspedycji na Northrend. Został Generałem tej organizacji i współtworzył pierwsze działania wojenne na starym kontynencie. Z wielu powodów wycofał on jednak Zakon do Elwynn, gdzie planował powrót do dawnych obowiązków. Zawirowania sprawiły, że Król wygnał Srebrną Rękę z królestwa, odbierając jej wszelkie przywileje. Zakonnicy udali się wtedy na Północ, do siedziby Srebrzystego Świtu, gdzie zaoferowali swą pomoc z wyzwalaniu Ziem Plagi. Pomimo konfliktu z królem, uczestniczył w misji ratunkowej młodego księcia, za co zostały wrócone mu przywileje i nadane nowe. Posiadając wolną rękę, Zakon znów udał się na Północ, by wraz z Lordem Tirionem Fordringiem, zbudować Srebrzystą Krucjatę. W trakcie transportu wojsk Krucjaty z portu w Stormwind do Twierdzy Valiance, zatonął statek, którym płynął Keythian. To ostatnia wiadoma informacja o tym mistrzu.

Okres VII. Hannika i czas wielkiej niewiadomej

Uczennica mistrza Xighora, Hannika Vavion, objęła urząd mistrza Zakonu w chwili, gdy jasnym się stało jaki los spotkał jej poprzednika. W tym czasie Zakon był integralną częścią Srebrzystej Krucjaty. Zmieniło się to, gdy owa organizacja weszła w bliższą współpracę z Hebanowym Ostrzem. Zarówno Hannika, jak i pozostali, bardzo nieliczni, członkowie Zakonu nie potrafili pogodzić swych idei z tak bliskimi zażyłościami, jakie zaczęły łączyć Ostrze i Srebrzystych. Toteż Zakon polubownie odłączył się od Krucjaty i udał się do Stormwind, gdzie ponownie poprzysiągł walkę w imię zasad Kościoła Światłości. Król Wrynn polecił Zakonowi dołączyć po raz kolejny do Ekspedycji Przymierza, co też się stało i póki co trwa. Priorytetowy cel Srebrnej Ręki jest w trakcie realizowania, starcie z Królem Liczem jest coraz bliżej.

Linki Zewnętrzne

Forum gildii

Kanał IRC gildii