Wieszczenia

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spis najpopularniejszych zaklęć ze szkoły Wieszczenia (Divination) wraz z krótkimi opisami i ich dostępnością fabularną. (Na liście znajdują się także moce psioniczne ze dyscypliny Nadświadomości (Clairsentience) gdyż podlegają one tym samym ograniczeniom)

Spis treści

Zaklęcia/Moce poziomu 0

Detect Poison / Wykrycie Trucizny

 • Dostępność : Arkanisci (Wszyscy), Uzdrowiciele (Wszyscy), Paladyni, Zaklinacze
 • Czas rzucania : 1 akcja (ok. 3-4 sekundy)
 • Czas działania : Natychmiastowy
 • Efekt : Rzucający wykrywa obecność trucizny w jednej żywej istocie lub w niewielkim obszarze materii nieożywionej (potrawy, zbiornik wodny, etc.), może się starać dokładnie zidentyfikować truciznę. Zaklęcie nie wykrywa innych efektów (np. chorób czy klątw) nawet jeśli mają zbliżony/identyczny efekt jak trucizna.
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/Nondetection:
  • Pusty Umysł/Mind Blank:
 • Wymagane komponenty/inne :
  • Zaklęcie blokowane jest przez dostatecznie grube kamienne, drewniane bądź metalowe ściany a także najmniejszą nawet warstwę ołowiu.

Detect Magic / Wykrycie Magii

 • Dostępność : Arkaniści (Wszyscy), Uzdrowiciele (Wszyscy), Zaklinacze
 • Czas rzucania : 1 akcja (ok 3-4 sekund)
 • Czas działania : do 1 minuty na poziom rzucającego zaklęcie (używanie zaklęcia wymaga koncentracji na nim)
 • Efekt : Zaklęcie pozwala na dostrzeganie aur magicznych w polu widzenia - ilość zebranych informacji zależna jest od czasu poświęconego na analizę danego obszaru lub istoty:
  • 1 runda: Zaklęcie informuje o występowaniu lub braku aur magicznych w obserwowanym obszarze/na obserwowanej istocie.
  • 2 rundy: Dokładna ilość magicznych aur w danym obszarze/na istocie oraz klasyfikacja najsilniejszej z aur* (w przypadku występowania więcej niż jednej)
  • 3 rundy: Dokładna lokalizacja i siła wszystkich aur magicznych w danym obszarze/na istocie. Możliwa jest dokładniejsza analiza aur m.in. sprecyzowanie do jakich szkół należą. Doświadczeni użytkownicy magii mogą na podstawie owych aur starać się określić rodzaj zaklęcia i/lub jego efekty (jeśli nie są oczywiste).
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/Nondetection:
  • Pusty Umysł/Mind Blank:
 • Wymagane komponenty/inne :
  • Zaklęcie może zostać utrwalone zaklęciem ciągłości.
  • Zaklęcie blokowane jest przez dostatecznie grube kamienne, drewniane bądź metalowe ściany a także najmniejszą nawet warstwę ołowiu.
  • Nawarstwienie różnych efektów magicznych może wytłumic słabsze aury uniemożliwiając ich wykrycie

Read Magic / Czytanie Magii

 • Dostępność : Arkaniści (Wszyscy), Uzdrowiciele (Wszyscy), Paladyni, Zaklinacze
 • Czas rzucania : 1 akcja (ok. 3-4 sekundy)
 • Czas działania : 10 minut na poziom rzucającego zaklęcie
 • Efekt : Umożliwia odczytywanie normalnie niemożliwych do zidentyfikowania magicznych symboli - fragmentów formul zaklęć, inskrypcji na księgach, zwojach, broniach. Zaklęcie pozwala także na zidentyfikowanie zaklęć takich jak Glify Strażnicze czy zaklęcia z rodziny Symboli.
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/Nondetection:
 • Wymagane komponenty/inne :
  • Zaklęcie może zostać utrwalone zaklęciem ciągłości.

Zaklęcia/Moce poziomu 1

Comprehend Languages / Rozumienie Języków

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Animals or Plants / Wykrycie zwierząt lub roślin

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Chaos/Evil/Good/Law / Wykrycie Chaosu/Zła/Dobra/Prawa

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Secret Doors / Wykrycie Sekretnych Drzwi

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Snares and Pits / Wykrycie wnyków i jam

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Undead / Wykrycie Nieumarlych

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Identify / Identyfikacja

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Speak with Animals / Rozmowa ze zwierzętami

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Psionics / Wykrycie Psioniki

 • Dostępność : Psioni (Wszystkie odmiany)
 • Czas rzucania : 1 akcja
 • Czas działania : do 1 minuty na poziom manifestujacego moc (używanie mocy wymaga koncentracji na nim)
 • Efekt : Moc jest psionicznym odpowiednikiem Wykrycia Magii. Zasada jego działania jest identyczna. Niewielkie różnice w aurach psionicznych i magicznych pozwalają bez większych problemów rozróżniać je zarówno używając wykrycia psioniki jak i wykrycia magii. Z oczywistych jednak powodów Psion badający aury magiczne nie bedzie w stanie wysnuwać wniosków równie poprawnie co arkanista badający te same aury. I odwrotnie - badanie psioniki nie jest zbyt mocna strona arkanistów.
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/ Nondetection
  • Pusty Umysł/ Mind Blank
 • Wymagane komponenty/inne :
  • Moc można utrwalić korzystając z mocy wcielenia.

Detect Teleportation / Wykrycie Teleportacji

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Know Direction and Location / Poznanie kierunku i miejsca

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 2

Augury / Przepowiednia

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Thoughts / Wykrycie Myśli

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Find Traps / Odnajdywanie Pułapek

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Locate Object / Zlokalizowanie Przedmiotu

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

See Invisibility/ Dostrzeganie Niewidzialnych

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Status / Status

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Clairvoyant Sense / Jasnowidzący Zmysł

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Psionic Identify / Psioniczna Identyfikacja

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Object Reading / Odczytanie Obiektu

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Sensitivity to Psychic Impressions / Wrażliwość na psychiczne wrażenia

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 3

Arcane Sight / Mistyczny Wzrok

 • Dostępność : Arkanisci (wszyscy)
 • Czas rzucania : 1 akcja
 • Czas działania : 1 minuta na poziom rzucającego zaklęcie.
 • Efekt : Zaklęcie jest ulepszoną wersja Wykrycia Magii. Ma dwukrotnie większy zasięg oraz nie wymaga koncentracji ze strony arkanisty. Zbierane informacje nie wykraczają poza te uzyskiwane wykryciem magii (Są jednak one dostępne od razu).
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/ Nondetection
  • Pusty Umysł/ Mind Blank
 • Wymagane komponenty/inne :
  • Efekt zaklęcia można utrwalić zaklęciem ciągłości.

Clairaudience/Clairvoyance / Jasnosłyszenie/Jasnowidzenie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Speak with Plants/ Rozmawianie z roślinami

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Tongues / Języki

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Psionic Darkvision / Psioniczne widzenie w ciemnościach

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Escape Detection / Ucieczka Wykryciu

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Ubiquitous Vision / Wszechobecna wizja

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 4

Arcane Eye / Oko Arkany

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Scrying / Wykrycie Wieszczenia

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Discern Lies / Ujawnienie Kłamstwa

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Divination / Proroctwo

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Locate Creature / Zlokalizowanie Istoty

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Scrying / Wieszczenie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Anchored Navigation / Kotwica nawigacyjna

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Aura Sight / Dostrzeganie Aur

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Detect Remote Viewing / Wykrycie Odległej Obserwacji

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Psionic Divination / Psioniczne Proroctwo

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Remote Viewing / Odległa obserwacja

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Trace Teleport / Śledzenie Teleportacji

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 5

Commune / Obcowanie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Commune with nature / Obcowanie z natura

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Prying Eyes / Ciekawskie oczy

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Psionic True Seeing / Psioniczne Prawdziwe Widzenie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 6

Analyze Dweomer / Analiza Dweomeru

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Find the Path / Odnalezienie drogi

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Legend Lore / Wiedza o Legendach

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Stone Tell / Rozmowa z kamieniem

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

True Seeing / Prawdziwe widzenie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 7

Greater Arcane Sight / Większy Mistyczny Wzrok

 • Dostępność : Arkanisci (Wszyscy)
 • Czas rzucania : 1 akcja
 • Czas działania : 1 minuta na poziom rzucającego zaklęcie
 • Efekt : Ulepszona wersja mistycznego wzroku zawierająca w sobie efekt automatycznie identyfikujący aury magiczne (w granicach wiedzy postaci - mag nie mający szkolenia w dziedzinie np. nekromancji nie rozpozna zaklęcia które nekromanta będący pod wpływem tego efektu magicznego zidentyfikuje w ułamku sekundy).
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
  • Niewykrywalność/ Nondetection
  • Pusty Umysł/Mind Blank
 • Wymagane komponenty/inne :

Greater Scrying / Większe Wróżenie

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Vision / Wizja

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 8

Discern Location / Ujawnienie Położenia

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Greater Prying Eyes / Większe Ciekawskie Oczy

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Hypercognition / Analiza wiedzy

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce poziomu 9

Metafaculty / Metawiedza

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia/Moce epickie

Zaklęcia oparte na ziarnie "Foresee" (Przewidywanie)

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Zaklęcia oparte na ziarnie "Reveal" (Ujawnianie)

 • Dostępność :
 • Czas rzucania :
 • Czas działania :
 • Efekt :
 • Reakcje na zaklęcia chroniące przed wieszczeniem :
 • Wymagane komponenty/inne :

Ograniczenia i konsekwencje przy wieszczeniu