Straż Stormwind

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Organizacja

Straż Miasta Królewskiego Stormwind

Cel: Utrzymanie porządku publicznego

Obszar działań: Wszystkie ziemie należące do Królestwa Stormwind

Współpraca: Armia Stormwind, Kapituła Rycerstwa Stormwind, SI:7.Tło

Miasto Stormwind zostało ostatnim bastionem ludzkiej siły na Azeroth. Odbudowane po Pierwszej Wojnie Stormwind jest zwieńczeniem ludzkiego projektu i inżynierii.

Jako takie Królestwo jest niepodległe. Po upadku Lordaeronu naród Stormwind jest podstawą siły, bogactwa i dobrobytu Sojuszu.

Aby zapewnić królestwu bezpieczeństwo i zwalczanie wszelkich zagrożeń, Stormwind wiecznie dogląda interesów i broni.


Zawsze z zapałem i bez słabości Straż Stormwind stała dumnie i czujnie w obronie mieszkańców przez ostatnie lata.

(Powyższy tekst jest czysto propagandowy i nie należy go traktować jako stan rzeczywisty.)

Funkcje

Oficerowie w Stormwind regulują wszystkie logistyczne i stałe zadania w Straży Pracą oficerów jest zlecanie zadań, prowadzenie śledztw. Ich praca jest zlecanie misji i dbanie o wyposażenie strażników i dyscyplinę w "firmie"


Podoficerowie są odpowiedzialni za codzienne "życie" regularnych oddziałów straży. Zadania podoficera obejmują szkolenie w polu, osobisty kontakt oraz kontrole indywidualnych potrzeb żołnierzy.


Strażnik stanowi trzon "firmy" Ci mężczyźni i kobiety stają w pierwszej linii w walce z przestępczością, aktywnie wykonują zadania bojowe i misje zlecone przez oficerów i podoficerów.

Historia

Czasy najstarsze

Czasy, kiedy nie utworzono jeszcze w grze Straży Stormwind, była ona organizacją NPCów, zupełnie ignorowaną przez graczy. Zdarzały się incydenty takie jak porwania w biały dzień, niemal codzienne bójki z użyciem broni białej, swawole przeróżnych gangów. Jeszcze dawniej funkcję Straży pełnił Zakon Srebrnej Ręki, który jednak miał dość mieszania się w sprawy miasta. Kiedyś istniała też Gwardia (bodaj Gwardia Królewska), o której powinien napisać ktoś inny, bo nie jestem zbyt wtajemniczony w tak dawne czasy.

Czasy reformy Straży Stormwind

W roku 27 (według lini czasu naszego Kalendarium) Lord Casinor Felhaar - paladyn Kościoła Światłości i rycerz Królestwa Stormwind widząc opłakany stan Straży w stolicy postanowił przeprowadzić jej reformę. Korzystając z własnych środków i niewielkiego dofinansowania ze strony Królestwa, uzyskując wszelkie pozwolenia objął władzę nad organizacją. Sam przeprowadził początkową restrukturyzację dowodzenia i rozpoczął walkę z korupcją, co doprowadziło do znacznego zmniejszenia liczebności strażników. Uznając, że sam jest jeszcze zbyt młody i niedoświadczony, by samotnie prowadzić tak ważną organizację, przebierał wśród kandydatów i w końcu oddał funkcję komendanta rycerzowi, który znacznie przysłużył się w przeszłości Królestwu - rycerzowi o nazwisku Sir Nelwo Kallerhill. Sam stał się kapitanem i adiutantem komendanta. Za rządów Casinora i Nelwa miasto Stormwind stało się miejscem całkowicie bezpiecznym, w którym poziom przestępczości był niezwykle niski. Lord Casinor Felhaar rozpoczął w późniejszym okresie również współpracę z Radnym Delarianem Poultem oraz Sędzią Hazuanem Anadhunem. Z pomocą przedstawicieli Zakonu Srebrnej Ręki oraz Kościoła Światłości przeprowadzili reformę prawa, które funkcjonuje na terenie Królestwa do dziś w niemal niezmienionej formie. Dzięki współpracy wszystkich tych osób również Inkwizycja, działająca wcześniej w podziemiu z ramienia Kościoła, stała się pełnoprawną organizacją, podporządkowaną władzom Królestwa. Czasy te zakończyły się w roku 28 wraz z buntem Casinora i Nelwa przeciw Inkwizycji. Wydarzenie to było niejasne, a władze w żaden sposób go nie skomentowały. Uznano tylko dwóch przywódców Straży Stormwind za zdrajców Królestwa i wysłano za nimi listy gończe.

Dalsze dzieje

Do uzupełnienia.

Niewiele się działo za czasów kolejnych komendantów, bo zmieniali się z dużą częstotliwością. Dopiero od któregoś z kolei ta klątwa została przerwana. Ktoś inny powinien o tym napisać.

Czasy Gawaina

Decyzją króla Stormwind na wniosek przewodniczącej wówczas kapituły Rycerstwa Stormwind Gawin został w roku 33 mianowany komendantem Straży Stormwind. Jednak kadencja jego nie trwała zbyt długo. Pomimo próby reformy straży nie osiągnął on wiele w tej dziedzinie, został usunięty z posterunku w niedokońca jasnych okolicznościach. Wiadomo, że zesłano go do karnej kompani na Północ skąd niedługo później zdezerterował.

Czasy Lany

(Do uzupełnienia)

Gracze

Komendanci Straży Stormwind

Chronologiczna lista osób pełniących funkcję komendanta Straży Stormwind:

Do uzupełnienia.

Aktualny skład osobowy

Komendant straży

Kapitan

Starszy Szeregowy

Szeregowy

Rekrut

Inne postacie

Postacie należące w którymś okresie swej historii do Straży Stormwind:

Do uzupełnienia.