Srebrzysta Krucjata

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Argentstar.png

1. Organizacja

Srebrzysta Krucjata to neutralna organizacja, która zrodziła się z połączonych sił Srebrzystego Świtu, Zakonu Srebrnej Ręki oraz tych, którzy zdecydowali się opuścić szeregi Szkarłatnej Krucjaty. Pod wodzą Wysokiego Lorda Tiriona Fordringa, który dzierży legendarny miecz - Ashbringer. Srebrzysta Krucjata prowadziła aktywną kampanię na Northrend, a jej celem było zniszczenie Króla Licza i położenie kresu Pladze.

W szeregi Srebrzystej Krucjaty może zaciągnąć każdy, bez względu na rasę. Jedynie nekromanci oraz Rycerze Śmierci nie są przyjmowani i odsyłani do Rycerzy Hebanowego Ostrza, jako organizacji bardziej dla nich adekwatnej, lub też przyjmowani są na szczególnych warunkach.

Ostatnimi czasy, Srebrzysta Krucjata brała udział w działaniach w Zul'Drak, wraz z Rycerzami Hebanowego Ostrza, korzystając z ich gościnności w twierdzy Zeramas. Wspólnymi siłami oczyszczono przedpole Zul'Drak z Plagi.

Za sprawą Srebrzystej Krucjaty i jej ogromnego zaangażowania w walkę z nieumarłymi po powrocie na Stary Kontynent Wschodnie Ziemie Plagi zostały oczyszczone i stały się Nowym Lordaeonem pozostając pod jej wyłącznym zwierzchnictwem.

Teraz Srebrzysta Krucjata przegrupowała swoje wojska kierując oddziały na Górę Hyjal by wesprzeć działania sprzymierzonych wojsk w walce z Kultem Młota Zmierzchu...

2. Srebrzysta Krucjata jako organizacja

1. Srebrzysta Krucjata jest organizacja zrodzona z połączenia sil Srebrzystego Świtu, oraz Wysokiego Lorda Tiriona Fordringa i jego sprzymierzeńców.

2. Srebrzysta Krucjata pozostaje pod dowodzeniem Wysokiego Lorda Tiriona Fordringa jako zwierzchnika całej organizacji, oraz Najwyższego Dowództwa.

3. Srebrzysta Krucjata jest organizacja o militarnym charakterze, przestrzegającą wojskowej zasadności, własnej struktury organizacyjnej oraz hierarchii.

4. Srebrzysta Krucjata jest organizacja neutralna, bezstronna w obliczu wszelkich wojen politycznych.

5. Srebrzysta Krucjata jest organizacja działającą w imię ogólnie pojętego dobra, zwalczająca zło w świecie Azeroth.

3. Rangi i struktura organizacji

1. Srebrzysta Krucjata jest organizacja o ściśle określonej hierarchii i strukturze.

2. W skład systemu rang wchodzą: Krzyżowiec, Starszy Krzyżowiec, Sierżant, Porucznik, Kapitan, oraz Pułkownik.

3. W skład Najwyższego Dowództwa wchodzą Wysoki Lord Tirion Fordring, oraz Generałowie Srebrzystej Krucjaty.

4. Szczegółowy podział ról i obowiązków poszczególnych Oficerów oraz Żołnierzy określany jest przez Najwyższe Dowództwo w drodze osobnych postanowień.

4. Poszczególne rangi i ich uprawnienia

• General

Ten stopień posiadają wybitnie zasłużone postaci, wieloletni dowódcy, którzy podlegają bezpośrednio i jedynie samemu Wysokiemu Lordowi. Są to niemalże zwierzchnicy całej organizacji, przyboczni i doradcy Wysokiego Lorda, mający wpływ na najważniejsze decyzje.


• Pułkownik

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które pełnią zwierzchnictwo nad długimi łańcuchami dowodzenia, podejmują samodzielne decyzje, reprezentują wysoki stopień zaangażowania i wtajemniczenia w sprawy organizacji. Koordynują wiele działań, zespalając je w znana jedynie im i najwyższemu dowództwu całość.


• Kapitan

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które otrzymały pod swoja komendę konkretne, rozbudowane gałęzie w łańcuchach dowodzenia organizacja. Podejmują samodzielne decyzje w obrębie swojego zwierzchnictwa, dowodzą podczas walk całymi operacjami.


• Porucznik

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które prowadza zwierzchnictwo nad grupami niewielkich oddziałów, obejmują dowodzenie nad konkretnymi działaniami podczas walk i prowadza bardzo prosta, acz konieczna dla każdej organizacji biurokracje.


• Sierżant

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które pod swoja komendę otrzymały niewielkie grupy lub oddziały żołnierzy. Są dowódcami najbliżej położonymi w strukturze zwykłym żołnierzom, a zatem rozwiązują spory, przyjmują skargi i zażalenia, dbają o prezencje i musztrę żołnierzy, uczestniczą w ich życiu codziennym będąc swoistymi mentorami. Na polu bitwy walczą ramie w ramie ze swoimi podkomendnymi.


• Starszy Krzyżowiec

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które pełnią role zwyczajnych żołnierzy, jednak odznaczyli się wybitnymi osiągnięciami i zasługami dla organizacji. SA to godni szacunku i naśladowania członkowie Krucjaty.


• Krzyżowiec

Ten stopień dotyczy zazwyczaj postaci, które pełnią funkcje szeregowych żołnierzy.

• Rekrut

Ten stopień dotyczy postaci, które wyraziły chęć przyłączenia się do organizacji, odbyły proces rekrutacji i starają się udowodnić swe zamiary, a także zdobyć zaufanie i szacunek, by stać się pełnoprawnymi żołnierzami. Zazwyczaj są przydzielani do konkretnych grup czy oddziałów, by uczyć się i pojmować idee organizacji od żołnierzy.

4. Rekrutacja

  • Srebrzysta Krucjata przyjmuje pod swa opiekę chętnych do wspólnej walki ze złem w drodze rekrutacji nie zważając na rasę rekruta.
  • Stale miejsce dla rekrutacji określa Najwyższe Dowództwo w drodze osobnego postanowienia. Oficerowie mogący przeprowadzać rekrutację wyznaczeni są przez Najwyższe Dowództwo. W drodze wyjątku rekrutację można przeprowadzić w innym miejscu niż do tego wyznaczone.
  • Od przyszłego rekruta Srebrzysta Krucjata oczekuje przede wszystkim szczerości i prawdomówności. Kłamstwo w przebiegu rekrutacji jest traktowane jako działanie przeciw Srebrzystej Krucjacie dlatego też są z tego wyciągane konsekwencje z którymi rekrut powinien się liczyć.
  • Szczegółowy przebieg rekrutacji określa Najwyższe Dowództwo w drodze osobnego postanowienia.
  • Nie ma określonego czasu ile może trwać awans do rangi Krzyżowca, czyli pełnoprawnego żołnierza w oddziałach Srebrzystej Krucjaty.


5. Gracze

Karty postaci z Krucjaty, które mają swoje strony na wiki. (Gildia ciągle prowadzi rekrutację mimo wielu lat istnienia)


Aktualni członkowie:

(dopisujcie się)


Członkowie w stanie spoczynku: