Ród Dragovich

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pozycja

Dragovich fam.jpg
Rodzina Dragovich widnieje na listach najstarszych Gilneańskich rodów. Znany ze skrytości, umiejętności dochowania tajemnic, a także twardych zasad od lat stanowi sztandarowy przykład rodziny konserwatywnej i zarazem szanowanej.

Oczywiste poparcie dla króla Greymane i liczne zasługi dla królestwa wyniosły ten ród na szczyt szlacheckiej śmietanki. Obecnie Hrabia Markov Dragovich pełni funkcję Gilneańskiego sędziego, a także piastuje pieczę nad hrabiostwem na obrzeżach królestwa. Co prawda niewielu zapuszcza się na tereny Dragovichów bez zaproszenia, ale za to rodzina bierze czynny udział w życiu królestwa i choć nigdy nie ujawnia wiele podczas bankietów i przyjęć, to nieczęsto zdarza się, by któryś z przedstawicieli rodziny na takowych nie był obecny jako reprezentant rodu.

Dragovichowie mają dłużników i jest to grono całkiem obszerne, mają też sojuszników i jak każdy szlachecki ród - mają wrogów, których wielu nazwałoby szaleńcami porywającymi się z motyką na słońce. Tym ostatnim ród poświęca należytą uwagę i z odpowiednim zaangażowaniem stara się umniejszać ich szeregi. Podobno drogą ugody i porozumienia, choć fakty wskazują, że nie są to jedyne dostępne i wykorzystywane środki. Wielokrotnie zdarzało się, że przeciw Dragovichom wytaczano oskarżenia i snuto intrygi mające doprowadzić do upadku i zrujnowania reputacji. Jak wiadomo, posiadając za głowę rodziny sędziego nie jest trudno pozyskać sobie urażonych wyrokiem adwersarzy. Biorąc pod uwagę, że ród nadal istnieje i ma się dobrze nikomu nie powiodło się dzieło zniszczenia tego grona tradycjonalistów.

The Castle.jpg

Wiara

Wiara w naturę i druidyzm jest popularna wśród przedstawicieli rodu i mocno zakorzeniona za sprawą rodowych tradycji. W czasach, gdy częściej miejsce miały obrzędy druidyczne wielu z nich przewodzili właśnie Dragovichowie, choć nigdy oficjalnie nie określali się duchowymi przewodnikami Gilneańczyków. Najmłodsze pokolenia starają się łączyć w sobie oba wyznania, ale nie spotyka się to raczej z aprobatą seniora.

Zasady

Wychodząc z założenia, iż sprawy rodziny powinny zostać rozwiązane w jej gronie, niemal nigdy nie dochodzi do sytuacji, gdy Dragovichowie zostają powołani pod oficjalne sądy za sprawą oskarżeń wpływających od innych przedstawicieli rodu. Co odważniejsi twierdzą, że kary za przewinienia wydaje i nieraz własnoręcznie wykonuje sam hrabia. Historia widziała jednak kilka sytuacji, w któych przedstawiciele młodszych pokoleń rodu tracili głowę oficjalną drogą sądową, choć nie trudno zgadnąć, że były to wyłącznie sytuacje, w których zbrodnia mogła okazać się szkodliwa dla reputacji całej rodziny.

Wśród zasad rodziny, które rzecz jasna nie są jawne znaleźć można takie oto założenia:

  • Dragovich nigdy nie wyjawi się żadnej tajemnicy rodu i nie wyda członka rodziny, nawet pod groźbą tortur, a nawet śmierci tak długo, jak długo jego czyny nie zagrażają całej rodzinie.
  • Bez niepotrzebnych pytań każdemu członkowi rodu udzielona zostanie pomoc w potrzebie.
  • Każdy atak na Ciebie lub innego członka rodziny należy pomścić, bowiem jest atakiem na całą rodzinę.
  • Odwrócić się od rodziny to zabrać jej tajemnice do grobu.
  • Najlepszym słowem wypowiedzianym, jest milczenie.
  • Nieporozumienia i niezgody wśród rodu rozstrzygane będą przez grono starszyzny.
  • Najważniejszy jest szacunek i honor. Musimy szanować zarówno siebie jak i wszystkich członków rodu.
  • Kto zdradza musi zginąć, a wraz z nim wszystko co po sobie zostawia.
  • Gdy spaść ma głowa jednego z nas niechaj nie widzą tego obce oczy. Cios ma być silny i pewny, by śmierć była szybka i godna, a wymierzyć go może jeden tylko miecz. (Nawiasem mówiąc, miecz ten wisi przeważnie nad kominkiem w komnacie hrabiego.)

Członkowie rodu

MarDra.jpg TatDra.jpg

___Markov Dragovich__________Tatiana Dragovich_____SilDra.png AleDra.jpg DesDra.jpg SilDra.png

___Venicia Dragovich________Alexei Dragovich___________Desya Dragovich_________Silwija Dragovich___AnaDra.jpg

___Ananke Dragovich___


VoiDra.jpg AriDra.jpg

______Voite Adalbert____________Arisha Stroj_________