Pyremaster

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warcraftrpg-logo-small.jpg
Horde Player's Guide
s. 61

Palenie zmarłych jest najpowszechniejszą metodą pochówku zmarłych wśród orków. Mistrzowie Ognia, wodzireje owego rytuału, powstali w sekrecie wśród wszelakich kultów na Draenorze. Są kapłanami, którzy prowadzą zmarłych przez ogień, strawienie ciała, by ich nagie dusze mogły zjednoczyć się ze światem. Aby chronić siebie i swoje obowiązki, nauczyli się rozkazywać zarówno kościom jak i samemu ogniu. Są rozrzuceni po całym Azeroth, a ich głównymi sanktuariami są miejsca zdominowane przez ogień i ciepło (np. Burning Steppes).

Mistrzami ognia zostają wyłącznie orkowie (choć możliwe, że się podzielą sekretami z innymi), przynależni Hordzie bądź niezależni. Wtajemniczony powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu wyznawanej religii oraz poniekąd magii arkanicznej. Ponad to musi przeprowadzić pogrzeb wielkiego wojownika (czyli kogoś o 10 sw) oraz z własnej woli wystawić się na długotrwałe działanie ognia i przeżyć. (suchar: 30 obrażeń od ognia)

Umiejętności

Biegłość w broni i pancerzach: nie otrzymują żadnych nowych biegłości.

Pogrzeb (Funerary Rites): Mistrz ognia prowadzi rytuały z wykorzystaniem ognia i ciała, mający na celu oczyścić wszelką nieczystość i słabości w drodze zmarłej duszy ku zaświatom. Przeprowadzenie takiego rytuału zajmuje godzinę i wymaga przygotowania stosu wraz ze świętymi olejkami i piżmem. Niesie to ze sobą nie tylko religijne korzyści: Mistrz Ognia zbliża się dzięki temu do duchów i otrzymuje szczególne błogosławieństwo. Przez następne dwadzieścia cztery godziny od zakończenia rytuału, grzebiącego czempiona (min. 6sw), duchy zaczynają mu sprzyjać, dzięki czemu lepiej radzi sobie w walce. Błogosławieństwo staje się tym lepsze, im potężniejsza osoba została pogrzebana. Jeśli w tym czasie przeprowadził więcej niż jeden rytuał, otrzymuje błogosławieństwo jenorazowo za najpotężniejszego czempiona.(suchar: bonus do rzutów na atak, obronę i do obrażeń, w zależności od poziomu pogrzebanej osoby - 6-9sw +5 do rzutu, 10-12sw +10, 13-15 +15, 16 i wyżej +20)

Odporność na ogień (Resistance to Fire): Na 1-szym poziomie Mistrz Ognia zyskuje śladową odporność na ogień. Na 3-cim poziomie potrafi już wytrzymać znacznie większe obrażenia (suchar: odporność na ogień 5 pkt na pierwszym poziomie, 10 pkt na trzecim).

Wzmocnienie Płomieni (Amplify Flame): Od 2-go poziomu Mistrz Ognia potrafi wzmocnić ataki oparte na ogniu. Za każdym razem, gdy zadaje obrażenia za pomocą tego żywiołu (poprzez zaklęcie bądź magiczną broń), zadaje zwiększone obrażenia. Od 5-ego poziomu w promieniu 3 metrów od Mistrza Ognia zostają wzmocnione wszystkie ogniste ataki, czy to prowadzone na sojusznika, wroga, czy obiekt. Na 8-mym poziomie, zasię ten wynosi 6 metrów. (suchar: +1 do obrażeń od ognia)

Przyzwanie Gorejącego Umarlaka (Summon Burning Undead): W miarę jak zdolności Mistrza Ognia rosną, zyskuje coraz większe zrozumienie dla spopielonych ciał, co pozwala mu od 3-go poziomu podnosić owe z grobu. Powstałego nieumarłego spowijają płomienie, co sprawia, że w trakcie ataku zadaje dodatkowe obrażenia od ognia. Ponad to w razie ataków bronią naturalną (np. szpony czy pięści) ogień razi również atakującego. W razie pochwycenia umarłego, trzymający go otrzymuje obrażenia co rundę. Istota jest traktowana jako ogniste stworzenia i jego siła jest uzależniona od potęgi swego medium. Mistrz Ognia może użyć tej umiejętności ilość razy równą połowie jego poziomu w tej klasie (zaokrąglając w dół). Poziom rzucającego zaklęcie jest równy poziomowi w klasie Mistrza Ognia +5. (suchar: działa jak zaklęcie summon undead, którego poziom jest zależny od poziomów w klasie prestiżowej. Poziom 3-4: Summon undead IV, 5-6: summon undead V, 7-8: VI, 9-10: VII)

Płonący oręż (Flaming Weapons): od 4-go poziomu Mistrz Ognia może zakląć swoją broń ogniem wedle woli, zadając dodatkowe obrażenia.

Stos (Create Pyre): Na 5-tym poziomie Mistrz Ognia zdobywa umiejętność, dzięki której może sprawić, że obszar o wymiarach 3x3 metry, oddalony od niego do 10 metrów, stanie w magicznym ogniu. Czas trwania płomieni to jedna minuta na poziom rzucającego. Ofiary ataku mogą próbować go uniknąć po rzuceniu, dzięki czemu wychodzą poza zasięg działania Stosu i otrzymują połowę obrażeń. Jeśli jednak ktoś przechodzi przez płonący obszar nie ma takiej możliwości. Stos może zostać rozproszony zaklęciem. Poziom rzucającego zaklęcie jest liczony jako poziom w klasie Mistrza Ognia

Znamię Płomienia (Pyremaster's Brand): Od piątego poziomu, jeśli Mistrzowi Ognia powiedzie się złapanie przeciwnika, może położyć na nim znamię. Po naznaczeniu danej osoby będzie ona przez krótki czas cyklicznie otrzymywać obrażenia od ognia. Tylko jedna osoba może być naznaczona w danym momencie. Naznaczona osoba otrzymuje karę do rzutów na atak i obronę przeciwko Mistrzowi Ognia na czas trwania znamienia. (suchar: po nałożeniu znamienia ofiara przez 2d4 rundy otrzymuje co turę 1d6 obrażeń. Kara do ataku i obrony przeciwko Mistrzowi Ognia wynosi -10)

Niewrażliwość na ogień (Immunity to Fire): Na 6-tym poziomie Mistrz Ognia staje się niewrażliwy na działanie ognia, zarówno naturalnego jak i magicznego.

Mowa Prochów (Speak With Ashes): Od 6-go poziomu Mistrz Ognia zyskuje zdolność rozmowy z prochami zmarłych. Może zadawać tyle pytań, ile pragnie, jednakże wiedza prochów jest ograniczona do tego co istota wiedziała przed śmiercią, łącznie z językami którymi się posługiwała. Odpowiedzi zazwyczaj są krótkie, zagadkowe lub powtarzające się. Jeśli charakter zmarłego był inny od charakteru Mistrza Ognia, pozyskanie informacji będzie wymagać większego trudu. Ta umiejętność może zostać użyta na każdych prochach zmarłego bez względu na ich wiek, jednak muszą być wszystkimi pozostałościami po ciele. W przeciwnym razie odpowiedzi będą niekompletne lub tylko częściowo prawdziwe. Mistrz Ognia nie rozmawia w ten sposób z duchem zmarłego. Pozyskuje jedynie informacje, wyryte w przez przebywającego w nich niegdyś ducha, w związku z tym prochy nie mogą przyswoić nowych informacji. Nie będą nawet pamiętać, czy ktoś już przypadkiem nie zasięgał ich rady.

Wróżenie z ognia (Fiery Divination): Na 7-mym poziomie, raz dziennie, Mistrz Ognia poprzez spoglądanie na płonące pozostałości kości, których pogrzeb przeprowadził, by otrzymać przepowiednię odnośnie przyszłości. (suchar: umiejętność działa jak zaklęcie divination. Poziom rzucającego zaklęcie jest równy ilości poziomów w klasie Mistrza Ognia +5)

Władza nad kośćmi (Control Bones): Od 8-go poziomu Mistrz Ognia może spróbować przejąć kontrolę nad wszelakimi szkieletami i podniesionymi sługami (a także, po uzgodnieniu z GMem, inne kościane konstrukty). (suchar: zdolność działa jak zaklęcie Control Undead, poziom rzucającego zaklęcie wynosi ilość poziomów w klasie Mistrz Ognia +5)

Płomień Odrodzenia (Flame of Rebirth): Od 9-go poziomu, Mistrz Ognia zamiast otrzymywać obrażenia od ognistych ataków, jest przez nie leczony o taką ilość zdrowia, ile obrażeń miały zadać.

Dominacja ognistego stworzenia (Dominate Flaming Creature): Na 10-tym poziomie Mistrz Ognia może podjąć próbę przejęcia kontroli nad stworzeniem zrodzonym z ognia (suchar: zdolność jak zaklęcie Dominate Monster, poziom rzucającego zaklęcie jest równy ilości poziomów w klasie Mistrz Ognia +5)