Priest

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
Warcraftrpg-logo-small.jpg
Core Rules 2nd Edition
s. 70

Mroczne czasy potrzebują bohaterów. Nie tylko tych, którzy swym wojennym okrzykiem i orężem będą prowadzić armie do zwycięstw. Bardzo istotni są wtedy kapłani. Osoby, które swą nabożnością są w stanie zgłębić tajniki religii, wiary, przekonania i stać się żywym dowodem na istnienie i skuteczność danej siły, która potrafi być równie skuteczna jak oręż bohatera. Kapłani przynoszą wiarę i nadzieję, a poza podnoszeniem morale, są zwykle świetnymi uzdrowicielami.

Dodatkowe Umiejętności Klasowe: Zbieranie Informacji i Wyczucie Emocji, Kapłani otrzymują premię +2 do Dyplomacji i Wiedza (religia).

Spontaniczne Czarowanie: Dobrzy Kapłani mogą spontanicznie rzucać czary leczące, źli - czary raniące, a neutralni mogą wybrać między leczącymi, a raniącymi pierwszego poziomu (ci którzy odpędzają nieumarłych rzucają czary leczące, ci którzy karzą nieumarłych - raniące), wybór nie może być później zmieniony.

Odpędzenie albo Pokaranie: Dobry Kapłan odpędza albo niszczy nieumarłych, zły - karze, kontroluje, albo wzmacnia. Neutralny Kapłan musi oczywiście wybrać czy chce odpędzać, czy karać, ma to bowiem wpływa na spontaniczne rzucanie zaklęć. A wyboru nie da się zmienić.

Inspiracje: Duchowny zyskuje następujące inspiracje umiejętności:

  • Aegis / Tarcza - 1 poziom - Wiara kapłana może udzielić mu bonusu do rzutu obronnego przeciwko wszelkim czarom lub efektom specjalnym, na kapłanie stosowanym. Korzystając z tej umiejętności należy zdeklarować, że jest to rzut obronny. Wtedy ten bonus wzrasta o +1 co 2 poziomy, maksymalnie +11.
  • Smite / Pocisk Światła - 4 poziom - To tak zwany "świetlisty pocisk" zadający obrażenia. Poświęcając wysoko poziomowy czar, kapłan może uzyskać bonus do ataku deklarowanego na złej istocie, na przykład demon lub nieumarły. Charakter tej zdolności jest uznawany za magiczny, a użyć go można kilka razy dziennie. Trzeba jednak zaznaczyć procedurę poświęcania czaru na rzecz tej umiejętności.
  • Compel / Zmuszenie - 8 poziom - Na tym poziomie Kapłan może narzucić swoją boską wolę innej żywej istocie raz dziennie. Zdolność ta działa, jakby rzucano sugestię z poziomu czarującego. Można uzyskać dodatkowe wykorzystanie tej umiejętności dziennie na 14 i 20 poziomie.
  • Greater Aegis / Większa Tarcza - 12 poziom - Użycie tej umiejętności obejmuje wszystkich w pobliżu Kapłana i osłania ich jego tarczą wiary. W czasie jej trwania, wszyscy nią objęci, otrzymują bonus do rzutu obronnego, równy połowie poziomowi rzucającego.
  • Greater Complusion / Większe Zmuszenie - 16 poziom - Raz dziennie Kapłan może użyć umiejętności narzucenia swojej woli całej grupie istot.

Domeny:

Kapłani mają dostęp do domen, w zależności od tego jaką religią kierują się w życiu.

Kult Elune

Elune jest prawdziwą boginią, w którą wierzą Nocne Elfy. Kojarzy się ją z jednym z dwóch księżyców Azeroth, tym większym i jaśniejszym, co przemawia za nią, jako symbolem Nocy i patronką Dzieci Gwiazd. To również ukochana półboga Malorne i matka Cenariusa. Opieką, którą od zawsze obdarzała istoty żywe, a w tym nocne elfy, sprowokowała do powstania kult chwalący ją przez grupę kapłanek. Z czasem, gdy Elune stawała się odpowiedzią na wołania i modlitwy, powstała z tego silna i stabilna religia, która obok natury, była dla Nocnych bardzo ważna i istotna. Do Kultu Elune dopasowano kilka domen, które wrosły w to wyznanie:

Domena Księżyca

Elune jest uosabiana z księżycem, do którego modlą się elfy, toteż kapłani uzyskują następujące dodatki z racji tej domeny:

Domena Zwierzęcia

Obok czczenia księżycowej bogini, nocne elfy są bardzo silnie zżyte z naturą. Sam ukochany Elune to w końcu półbóg natury. Poza tym bogini zawsze otaczała pieczą wszystkie istoty żywe, w tym zwierzęta. Dlatego kal'doreiscy kapłani posiadają też zdolności związane z samą naturą.

Domena Uzdrawiania

Kapłanki tego kultu wzorują się na Elune, która pomagała istotom żywym, gdy te tego potrzebowały. Leczenie ran, oczyszczanie ciała z trucizn, regenerowanie sił, to wszystko czynności które kapłanki wzorują na samej bogini.

Domena Wojny

Gdy Legion pojawił się na Azeorth, Elune wspomagała nocne elfy w walce. Choć bogini nawołuje do pokoju, zagrzewa do wojny, gdy spokój ludu jest zagrożony, a na niewinnych i bezbronnych naciera widmo śmierci.

Domena Obrony

Elune chroni i otacza opieką. Robiła to gdy potrzebował tego lud kal'dorei, czyniła też w stosunku do innych istot żyjących. Bogini nawołuje do zajmowania się tymi, którzy sami sobie nie potrafią poradzić, a kapłanki kultu, to wyjątkowo chętne do pomocy i ochrony niewinnych i bezbronnych.

Domena Dobra

Kult Elune nigdy nie nawoływał do złego i niesprawiedliwego. Zawsze miał na celu polepszanie życia innym i niesienia pomocy oraz wsparcia energią pochodzącą od Elune. To zdecydowanie dobra wiara.

Wiara w Święty Blask

Wiara w Światłość, czy też Święty Blask jest bardzo popularna, zwłaszcza jako poletko pod uprawę nowych kultów. Tym sposobem bardzo dużo nurtów religijnych sprowadza się do operowania mocą czystego światła, pozytywnej mocy. Kwestią różnicy jest tylko to, od kogo ta moc pochodzi. Zatem Święty Blask jest filozofią, którą interpretuje się głównie jako receptę na życie w pokoju, życzliwości, czystości i dobroci. Jako, że chociażby taki Legion jest manifestacją zaprzeczenia dogmatów Światłości, nieuniknione są walki ze złem i niesprawiedliwością, o bezpieczeństwo niewinnych itp. itd. Toteż ta wiara nie jest ani pacyfistyczna, ani słaba. O czym świadczy ilość wyznawców i potęga niektórych czempionów.

Ludzie

Nikt tak naprawdę nie wie w jaki sposób ludzie poznali światłość. Nie ma dokumentów ani ksiąg traktujących na ten temat, a jedynie domysły mędrców. Istnieją jednak spekulacje, jakoby pierwsi ludzie poprzez swoje dobre uczynki oraz chęć pomocy i ochrony innych poznali Święty Blask. Pewnym jest, że za czasu Imperium Arathor ludzie wyznawali światłość. Nie można jednak mówić o tej wierze w ludzkim społeczeństwie bez Kościoła Świętego Blasku. To on był, jest i będzie opoką ludzkiej wiary. Podobnie jak sama światłość początki kościoła nie są znane. Wiara ludzi w Święty Blask kieruję się trzema filarami, zwanymi cnotami. Szacunek, wytrwałość oraz najtrudniejsza - współodczuwanie. Wyznawcy światłości wśród ludzi są dobrzy i sprawiedliwi. Poprzez połączenie każdej żywej istoty ze światem dbają o życie innych, tym samym dbając o świat. Na samym końcu życiowej wędrówki, o ile wierny kierował się Trzema Cnotami "jednoczy" się ze światłością. Kościół oraz szeroko pojętą wiarę w światłość wśród ludzi charakteryzują następujące domeny: Healing, Protection, War, Law, Good, Retribution

Domena Uzdrawiania

Światłość obdarza swoich kapłanów wyjątkową zdolnością do uzdrawiania nawet najgorszy ran. Od zasklepienia „zwyczajnych” cięć mieczem po przywracanie kończyn, kapłani świętego blasku uznawani są za jednych z najlepszych uzdrowicieli w całym Azeroth. Wielu wojennych weteranów mogłoby nie dożyć dnia dzisiejszego gdyby nie ich poświecenie oraz wiara, podczas każdej z trzech wojen. Ich delikatny dotyk jest znany nie jednemu żołnierzowi.

Domena Dobra

Filozofia Swietego Blasku można nazwać uosobieniem dobra. Jej podstawami jest pomoc bliźniemu tak, żeby był szczęśliwy. Poprzez szczęście innych wzrasta nasze szczęście, co za tym idzie świat jest coraz to bardziej doskonały i dobry.

Domena Obrony

Wiara w Święty Blask, a więc i służba innym oraz dbanie o ich żywota bezapelacyjnie łączy się z obroną cierpiących oraz potrzebujących. Kościół oraz kapłani są opoką ludu, broniącą go przed każdym możliwym złem. Zaczynając od zwyczajnych rzezimieszków kończąc na demonach Płonącego Legionu i nieumarłej Pladze.

Domena Wojny

Na przestrzeni lat ludzie prowadzili liczne wojny, a kler światłości nie był na to obojętny. Wielu kapłanów postanowiło nie tylko służyć swoim uzdrawianiem, ale również silnym ramieniem prowadzonym przez światłość. Kapłani dzierżący w prawej ręce młot bojowy a w lewej symbol światłości stawali do walki na wielu frontach, szczególnie po zakończeni Pierwszej wojny. Jedni postanawiali całkowicie oddać się wojennemu aspektowi wiary w Święty Blask i zostawali paladynami, zaś inni chcieli zachować również inne dary od światłości pozostając kapłanami.

Wysokie Elfy

Historia Wysokich wywodzi się od Nocnych, więc kolebką ich wiary jest Elune i jej utożsamienie z Księżycem. Wygnani z Kalimdoru zdrajcy Kal'dorei obrali sobie za nową ojczyznę nie ciemne, gęste lasy, a wiosenne i letnie ziemie, tym samym zmieniając całkiem są filozofię. Odmienność od przodków podkreślili oddając od wtedy hołd słońcu, nie księżycowi. Później, w obliczy przymierza z ludźmi, w zamian za nauki dotyczące magii, wysokie elfy przyjęły dogmaty wiary w Światłość, kierując się trzema cnotami, dołączając do organizacji kościelnych, przyjmując filozofię godnego, sprawiedliwego i dobrego życia, które prowadzi do połączenia się ze Światłem po śmierci. Oczywiście, gdy nastąpił rozłam na Wysokie i Krwawe, te drugie elfy zmodyfikowały ową filozofię, co w efekcie zaowocowało powstaniem kultu Słońca i zerwaniem z aliancką wersją. Tymczasem wśród elfów zamieszkujących Stormwind i Theramore, wciąż praktykowana jest wiara w czystą Światłość, a dostępne domeny tego nurtu są takie:

Domena Słońca

Moc pochodzi od Światłości, jest Światłem, a manifestacją tego Światła jest Słońce. To bardzo silnie wiążę się z historią elfów, więc dla niektórych kapłanów, właśnie ta domena jest najistotniejsza i na niej się skupili.

Domena Ognia

Istnieje coś takiego jak Święty Ogień, który pali fizycznie jak zwykły płomień, ale posiada też cudowne właściwości, które czynią go bardzo groźną bronią w rękach kapłana. Taki ogień przywołać potrafią co lepsi klerycy Światłości, ale to ci co oddali się domenie ognia osiągają najpotężniejsze efekty. Oczywiście wysokie elfy widzą dodatkowy związek między ogniem a słońcem.

Domena Uzdrawiania

Pomoc potrzebującym to jeden z filarów wiary w Światło. Takie wsparcie można okazywać poprzez pielęgnowanie chorych, uzdrawianie rannych w czasie walk, czy przywracanie do życia, gdy ktoś odszedł w niegodny lub nieprawy sposób. Wysokie elfy, tak jak inni wyznawcy Świętego Blasku, mogą oddać się tej domenie.

Domena Obrony

Wsparcie i ochrona to kolejne cechy filozofii Światła, które przyświecają Wysokim elfom. Są one zdolne oddać ostatnie siły by nie dopuścić do krzywdy niewinnego lub potrzebującego. Poświęcenie to ważna rzecz w tej idei.

Domena Wojny

Wysokie Elfy nie stronią od starć i walki, a w świecie wojen, ciężko uniknąć konfrontacji. Zwłaszcza, gdy zło atakuje z potężną mocą. Kto wtedy staje do boju w imię zasad wiary i jej dogmatów, w celu odpędzenia niebezpieczeństwa? Gro sług Światła, a w tym i elfi kapłani.

Domena Wiedzy

Elfy są długowieczną rasą. Przez stulecia zdobywają ogrom wiedzy, która niekiedy jest ich potężną bronią. Filozofia wiary tylko pielęgnują ową mądrość kapłana, przez co niektórzy klerycy są nie tylko mędrcami, ale też świętymi wyroczniami.

Draenei