Magia dziedziny Przyzywania

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Magia i zaklęcia ze szkoły Przyzywania

Magia Przyzywania to jedna z dziedzin szkoly Przywoływania - podstawowa i najbezpieczniejsza z dziedzin służących do wzywania obiektów na plan materialny. Zaklęcia Przyzywania mogą sprowadzić zarówno istoty, jak i przedmioty, ale kiedy czar dobiega końca, lub zostaje rozproszony, sprowadzone obiekty zostają natychmiast odesłane tam, skąd przybyły. Wyjątkiem są wezwane zaklęciem przedmioty, które najczęściej pozostają w pobliżu rzucającego czar.

Zaklęcia Przyzywania nie przenoszą wywoływanych istot w prawdziwym i pełnym tego słowa znaczeniu. Istota jest obecna na planie czarującego tylko jako pewnego rodzaju "echo" swojej obecności - choć jest całkowicie materialna (o ile jest istotą mającą materialne ciało), będzie istniała tylko przez czas trwania zaklęcia, oraz zniknie, jeśli zaklęcie zostanie rozproszone. Nie będzie także w stanie wkroczyć w pole antymagii - znalazwszy się w obszarze takiego pola również zniknie i pojawi się dopiero, kiedy pole antymagii zostanie usuniętę z miejsca, w którym się znajdowała (zakładając, że antymagia zniknie zanim upłynie czas działania zaklęcia przywołujacego istotę, bo w przeciwnym wypadku istota już nie wróci).

Istoty wezwane za pomocą zaklęć tej dziedziny są zazwyczaj słabsze, a na pewno mają szereg ograniczeń w porównaniu ze stworzeniami wezwanymi za pomocą zaklęć Sprowadzania. Przyzywańce nie mogą co prawda nigdy przeciwstawić się woli czarodzieja (porażka w zaklęciu Przyzywania może spowodować arkaniczny wybuch, lub zwykłe fiasko zaklęcia, ale nie prowokuje ataku przyzywanej istoty - bo ta nie jest naprawdę obecna przy magu) i muszą zawsze starać się spełniać jego polecenia do granic swoich możliwości, ale zarazem nie są w stanie uzywać wszytkich swoich zdolności - przyzwana istota nigdy nie będzie wykorzystywała własnych zdolności przyzywania innych istot, nawet jesli takie posiada, ani wykorzystywała mocy i zaklęc wymagających poświęcenia własnych sił zyciowych (posiadanego doświadczenia), nawet jeśli ma dostęp do takowych.

Wreszcie, z chwilą zniknięcia takiej istoty zawsze znikają także wszystkie długotrwałe skutki rzuconych przez nią zaklęć. Na przykład - jesli przyzywany potwór rzucił na kogoś magiczną klatwę, albo zaklęcię powodujace chorobę, skutki tych zaklęć zostaną rozproszone natychmiast, kiedy przyzwana istota zostanie odesłana, wejdzie w pole antymagii, lub upłynie czas przyzywającego ją zaklęcia.

Istoty przywołane zaklęciami z tej dziedziny nie umierają naprawdę - kiedy istota zostanie śmiertelnie ugodzona, po prostu znika, nie zostawiając po sobie żadnych resztek, ani trofeów. Jej zniszczenie nie jest permanentne - istota odrodzi się w przeciągu doby, po której ten konkretny osobnik będzie mógł być ponownie przyzwany.

Zastosowanie

Magia Przyzywania jest reprezentowana przez standardowe zaklęcia przywołujące w arsenale magów (w tym elementalistów) i szamanów - kiedy w grę wchodzą żywiołaki, czasami też bestie, czarnoksiężników - do przyzwań demonów, oraz druidów - kiedy w grę wchodzą przyzwania zwierząt i magicznych bestii.

W większości przypadków ograniczenia tych zaklęć sprawiają, że ich wykorzystywanie jest uważane za bezpieczne i bardzo rzadko specjalnie kontrolowane - wyjątkiem są akty przyzywania demonów.

Zaklęcia

Formuły magiczne przynależne magii Przyzywania to Przyzwanie Wierzchowca, Przyzwanie Potwora, Przyzwanie Roju, Rój Żywiołów, oraz Przyzwanie Sojusznika Natury. Jakkolwiek formuły te przywołują różnego rodzaju istoty, wezwane w ten sposób stworzenia zawsze będą podlegały ograniczeniom właściwym magii Przyzywania.

Przyzwanie Wierzchowca wywołuje pod siodło magicznego wierzchowca, najczęściej demonicznego pochodzenia, ale istnieją także niedemoniczne wersje tego zaklęcia. Czar ten jest stosowany głównie przez arkanistów i czarowników.

Przyzwanie Potwora to zbiorcza nazwa, pod która znane są rozliczne formuły o rożnej sile i zastosowaniu - od przywołań demonów, przez żywiołaki, czy bestie. Formuły demoniczne stosowane są przez czarnoksiężników, pozostałe - przez różnej maści czarowników, i magów.

Przyzwanie Roju powołuje do istnienia rój małych, ale poza swoim magicznych pochodzeniem, najzupełniej normalnych zwierząt - szczurów, pająków, insektów, czy nietoperzy. Formułę tą wykorzystują druidzi, ale istnieje też jej wresja przywołująca bardziej plugawe i jadowite wersje tych stworzeń, stosowana przez czarnoksiężników. Wreszcie, krążą słuchy o istnieniu podobnej formuły, przywołującej roje malutkich żywiołaków.

Przyzwanie Sojusznika Natury to z kolei druidzka formuła służąca do wzywania zwierząt, magicznych bestii, a czasem nawet zywiołaków.

Rój Żywiołów to prawdopodobnie najsilniejsze zaklęcie dziedziny Przyzywania, pozwalające przywołać, po dziesięciominutowej inkantacji, grupę przynajmniej dwóch żywiołaków. Formuła ta stosowana jest przez druidów, szamanów i elementalistów.