Lista zaklęć domeny Żywiołów

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Domena Żywiołów (Elements):

Pomniejsza Moc - Master of Elements (Su):

Szaman rzuca zaklęcia z listy domeny Żywiołów z siłą, jakby rzucał je ktoś o poziomie większym o 1.

Większa Moc - Elemental Resistance Aura (Su):

Raz dziennie szaman potrafi wytworzyć wokół siebie aurę odporności na żywioły, redukującą obrażenia od energii żywiołu, który szaman nazwie aktywując aurę, przy czym szaman może wybierać określniki energii: acid (kwas), cold (zimno), electricity (elektryczność), fire (ogień) lub sonic (dźwięk). Warto zauważyć, że całkiem logicznie według podręcznika brak tu określników samego powietrza, ziemi czy wody - ponieważ huraganowe wiatry, ciskane głazy, bicze wodne i utonięcia traktowane są jako fizyczne typy obrażeń (odpieranie energii nic przy nich nie daje - np.: na zrzucenie komuś na głowę kilkuset kilo skały nie poradzi żadna anty-magiczna, czy anty-energetyczna osłona). Aura rozciąga się w promieniu minimum pięciu stóp od szamana, a jej zasięg rośnie wraz ze wzrostem jego Charyzmy, podobnie jak skuteczność redukcji obrażeń od energii określonego typu. Aura trwa około 6 sekund na poziom w klasie szamana. Aura nie jest na tyle silna by całkowicie zanegować potężne czary danego typu, ale potrafi uratować przed pewną śmiercią.


1 Poziom:

Lesser Lightning Guardians: As lightning guardians, opponents take 1d4+1 electricity damage.

2 Poziom:

Fog Cloud: Fog obscures vision.

3 Poziom:

Frost Nova: Explosion of cold damages and chills creatures.

4 Poziom:

Control Water: Raises or lowers bodies of water.

5 Poziom:

Fire Shield: Creatures attacking you take fire damage; you’re protected from heat or cold.

6 Poziom

Chain Lightning: 1d6/level damage; 1 secondary bolt/level each deals half damage.

7 Poziom:

Control Weather: Changes weather in local area.

8 Poziom:

Iron Body: Transforms your body into living iron.

9 Poziom:

Elemental Swarm: Summons multiple elementals.