Lista zaklęć Uzdrowiciela

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj


Domeny:

Zaklęcia z tymi adnotacjami są także na listach domen kapłańskich i korzystają z "ulepszeń" czarów danej domeny.

An = Animal - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Zwierząt.

De = Death - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Śmierci.

Ds = Destruction - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Zniszczenia.

El = Elements - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Żywiołów.

Hl = Healing - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Leczenia.

Pn = Protection - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Ochrony.

Si = Spirits - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Duchów.

Wr = War - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Wojny.

Wd = Wild - zaklęcie jest także w domenie kapłańskiej Dziczy.

Poziom 0:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Cure Minor Wounds: bardzo słabe zaklęcie leczące.

Detect Magic: umożliwia wykrycie śladów użycia zaklęć i przedmiotów magicznych w promieniu do 60 stóp.

Detect Poison: wykrywa truciznę w istocie, lub obiekcie.

Inflict Minor Wounds: Odwrotność leczenia, atak dotykowy. Zadaje bardzo małe obrażenia. Dobry do zabicia np.: myszy.

Light: dotknięty przedmiot świeci jak pochodnia.

Mending: usuwa drobne uszkodzenia nieożywionych obiektów.

Purify Food and Drink: oczyszcza jedną porcję wody i jedzenia. Np.: z trucizny i choroby. Nie działa na magiczne wywary.

Read Magic: pozwala odczytywać zwoje i księgi zaklęć, także tych religijnych. Bez znajomości tego czaru to niemożliwe.

Resistance: drobna premia do wszystkich rzutów obronnych. Bardzo drobna.

Horde Player Guide:

Restore Minor Damage: bardzo słabe zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd).

Alliance Player Guide:

Sounding: ujawnia gęstość i grubość naturalnego obiektu/bariery i ewentualną obecność w nim innych struktur, np.: kieszeni powietrznych. Działą tylko na surowe materiały ziemi - np.: pozwala odnaleźć żyły metali w skale, ale nie ukryte pokoje za ścianą.

Poziom 1:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Bane: utrudnienie dla wrogów w rzutach obronnych przeciwko strachowi.

Bless [Si]: ułatwienie dla sprzymierzeńców w rzutach obronnych przeciwko strachowi.

Comprehend Languages: czasowe zrozumienie wszystkich mówionych i pisanych języków (jesli nie są np.: zaszyfrowane).

Cure Light Wounds [Hl]: trochę silniejsze leczenie lekkich ran

Detect Chaos/Evil/Good/Law: ujawnia obecność istot i obiektów, oraz zaklęć o wybranym charakterze.

Detect Undead: wykrywa nieumarłych w promieniu do 60 stóp.

Doom [De]: przeklina ofiarę, osłabiając ją na jakiś czas. Dosyć słaba klątwa.

Endure Elements: pozwala komfortowo przebywać w ciepłym i chłodnym otoczeniu. Jednak nie chroni przed obrażeniami od tych energii.

Identify: wyjawia właściwości magicznego przedmiotu.

Inflict Light Wounds: trochę silniejsze zadawanie lekkich ran, zamiast leczenia. Atak poprzez dotyk.

Inner Fire, Lesser: drobne ułatwienie do ataków wręcz i lekka ochrona przed takimi.

Protection from Chaos/Evil/Good/Law: ochrona przed atakami, kontrolą umysłu i odpieranie żywiołaków i pozasferowców o określonym charakterze, , trwająca 1 minutę na poziom czarującego w promieniu 1 stopy od celu.

Remove Fear: ochrona celu przed strachem i wytłumienie jego skutków.

Horde Player Guide:

Channel Boost: na kilka do kilkudziesięciu minut zwiększa siłę, z jaką uzdrowiciel potrafi odpędzać, karcić, lub kontrolować nieumarłych, oraz liczbę potencjalnych celów - jeśli w ogóle potrafi to robić.

Restful Slumber: zsyła na istotę mogącą spać spokojny i dobry sen, podwajając jej tempo leczenia i regeneracji.

Restore Light Damage: słabe zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd).


Poziom 2:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Bear’s Endurance: wzmacnia wytrzymałość i zdrowie celu. Czasowo.

Blindness/Deafness: czasowe ogłuszenia, lub oślepienie celu.

Bull’s Strength: wzmacnia siłę celu. Czasowo.

Cure Moderate Wounds [Hl]: leczenie średnich ran. Tym już można uratować kogoś od śmierci.

Delay Poison: wstrzymuje truciznę od działania na ofiarę przez godzinę na poziom czarującego.

Eagle’s Splendor: wzmacnia charyzmę i prezencję celu. Czasowo.

Fog Cloud [El]: wywołuje chmurę mgły utrudniającą (czasem całkowicie) zobaczenie czegokolwiek.

Inflict Moderate Wounds: atak dotykowy, odwrotność leczenia. Zadaje średnie rany. Tym już można kogoś zabić. A nie tylko myszy.

Owl’s Wisdom: wzmacnia ducha i jasność umysłu celu. Czasowo.

Resist Energy [Pn]: pozwala osłabić częściowo ataki energią danego typu (określonego podczas rzucania czaru). Nie daje immunitetu na poważne zaklęcia danego typu.

Restoration, Lesser: regeneruje mniejsze okaleczenia i utraty cech.

Silence: czasowo stwarza strefę bez dźwięku, uniemożliwiając rozmowę i rzucanie czarów z komponentami werbalnymi.

Horde Player Guide:

Preserve Hide: wzmacnia skórzane obiekty, nadając im większa trwałość, czy lekką wytrzymałość na ogień. Wzmacnia tylko obiekty, tak więc np.: skórzana zbroja wzmocniona tym zaklęciem będzie trwalsza, ale nie będzie chroniła mocniej noszącego ją wojownika, ani nie będzie dawała mu odporności na ogień.

Restore Moderate Damage: średnie zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd).

Alliance Player Guide:

Bracing Sleep: pozwala przygotowywać czary medytując podczas snu.


Poziom 3:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Bestow Curse: poważniejsza klątwa - znaczące obniżenie cechy, lub trwały pech.

Contagion [Ds]: infekuje cel wybraną niemagiczną chorobą.

Cure Serious Wounds [Hl]: leczenie poważniejszych ran.

Dispel Magic: rozproszenie magii.

Inflict Serious Wounds: atak dotykiem, odwrotność leczenia. Zadaje poważniejsze rany.

Inner Fire: ułatwienie do ataków wręcz i ochrona przed takimi.

Locate Object: wskazuje drogę do wybranego znanego obiektu (określonego, lub dowolnego obiektu jakiegoś typu). Trwa w minutach.

Magic Circle against Evil/Good: ochrona przed atakami, kontrolą umysłu i odpieranie żywiołaków i pozasferowców o określonym charakterze, trwająca 10 minut na poziom czarującego w promieniu 10 stóp.

Protection from Energy: pozwala silniej osłabić częściowo ataki energią danego typu (określonego podczas rzucania czaru). Nie daje immunitetu na naprawdę silne zaklęcia danego typu.

Remove Curse: usuwa klątwę z obiektu, lub osoby.

Remove Disease: usuwa wszystkie niemagiczne choroby i pasożyty nękające cel.

Horde Player Guide:

Restore Serious Damage: silne zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd).


Poziom 4:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Cure Critical Wounds [Hl]: leczenie krytycznych ran.

Divination [Si]: wróżenie, pozwala uzyskać użyteczne wskazówki odnośnie zamierzonych akcji i ich skutków, sięga w przyszłość na jakiś tydzień czasu.

Inflict Critical Wounds: atak dotykiem, odwrotność leczenia. Zadaje krytyczne rany.

Neutralize Poison: czyni cel odpornym na trucizny i usuwa już istniejące w i na obiekcie czaru.

Restoration: regeneruje poważne trwałe osłabienia i mniejsze okaleczenia.

Sending: przesyła krótką wiadomość na duże odległości.

Spell Immunity [Pn]: cel zaklęcia staje się odporny na wyraźnie określone z nazwy zaklęcia (w tym zdolności czaropodobne) w ilości do 1 takiego zaklęcia na 4 poziomy czarującego uzdrowiciela. Dodatkowo zaklęcia muszą być poziomu 4, lub niższego. Zaklęcie chroni tylko przed czarami zadającymi magiczne obrażenia (tj.: - odpieranymi za pomocą odporności na zaklęcia).

Tongues: nadaje dotkniętej istocie zdolność rozumienia i mówienia języków. Można mówić tylko jednym językiem wybranym podczas rzucania czaru, ale rozumie się wszystkie języki i dialekty. Zaklęcie nie umożliwia komunikacji, jeśli nie jest możliwa normalna rozmowa - z istotami, które nie rozmawiają, kiedy nie słychać głosu itd.

Horde Player Guide:

Restore Critical Damage: bardzo silne zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd).

Alliance Player Guide:

Phase Shift: jeśli po rzuceniu na siebie tego czaru uzdrowiciel otrzyma obrażenia, staje się niematerialny na jedną rundę.


Poziom 5:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Atonement: uzyskuje dla celu przebaczenie za grzechy ze strony sił patronujących mu nadnaturalnych.

Cure Light Wounds, Mass: leczenie lekkich ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Leczy do jednej istoty na poziom czarującego.

Inflict Light Wounds, Mass: zadawanie lekkich ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Rani do jednej istoty na poziom czarującego.

Inner Fire, Greater: bardzo znaczące ułatwienie do ataków wręcz i ochrona przed takimi.

Rejuvenation: leczy rany celu przez pewien okres czasu.

Scrying: wróżenie. Szpieguje cel na odległość.

Spell Resistance [Pn]: znacząco ułatwia celowi odpieranie magicznych energii - jeśli dają się odeprzeć.

True Seeing [Si]: pozwala widzieć prawdziwą naturę rzeczy, przejrzeć polimorfie i iluzje. Nie pozwala patrzeć przez ciała stałe, ani niemagiczne ukrycia, a rzucenie czaru pochłania składniki warte 250 sztuk złota. Dodatkowo czar jest odpierany rzutem obronnym celu. Trwa minutę na poziom czarującego.

Horde Player Guide:

Dream: przesyła wiadomość do śpiącej osoby. Nadawca wiadomości musi wejść w trans, by ją przesłać - nie musi być nim uzdrowiciel rzucający czar. Nadawcą może być dowolna osoba dotknięta przez czarującego. Działa tylko na istoty mogące spać i śnić.

Nightmare: przesyła koszmar do śpiącej osoby, zadając jej lekkie obrażenia i uniemożliwiając odpoczynek. Działa tylko na istoty mogące spać i śnić. Ten czar jest klasyfikowany jako [zły].

Restore Light Damage, Mass: słabe obszarowe zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd). Wersja pozwalająca naprawić jednocześnie kilka obiektów - do jednego na poziom rzucającego czar.


Poziom 6:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Banishment: pozwala na próbę wygnania silnego przybysza z planu materialnego.

Bear’s Endurance, Mass [Si]: wzmacnia wytrzymałość i zdrowie kilku istot. Czasowo. Wzmacnia jedną istotę na poziom czarującego.

Bull’s Strength, Mass: wzmacnia siłę kilku istot. Czasowo. Wzmacnia jedną istotę na poziom czarującego.

Cure Moderate Wounds, Mass: leczenie średnich ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Leczy do jednej istoty na poziom czarującego.

Dispel Magic, Greater: silniejsze rozproszenie magii.

Eagle’s Splendor, Mass: wzmacnia charyzmę i prezencję kilku istot. Czasowo. Wzmacnia jedną istotę na poziom czarującego.

Geas/Quest: nakłada na ofiarę obowiązek wykonania misji, której niewypełnianie zadaje jej obrażenia, lub obkłada klątwą. To zaklęcie może być zdjęte z celu, jak każda klątwa.

Inflict Moderate Wounds, Mass: zadawanie średnich ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Rani do jednej istoty na poziom czarującego.

Owl’s Wisdom, Mass: wzmacnia ducha i jasność umysłu kilku istot. Czasowo. Wzmacnia jedną istotę na poziom czarującego.

Horde Player Guide:

Restore Moderate Damage, Mass: średnie obszarowe zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd). Wersja pozwalająca naprawić jednocześnie kilka obiektów - do jednego na poziom rzucającego czar.Poziom 7:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Cure Serious Wounds, Mass: leczenie poważnych ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Leczy do jednej istoty na poziom czarującego.

Inflict Serious Wounds, Mass [Ds]: zadawanie poważnych ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Rani do jednej istoty na poziom czarującego.

Plane Shift: do ośmiu osób trzymając się za ręce może przeskoczyć na inny plan. Zaklęcie jest bardzo losowe i lokacja docelowa niemal zawsze podlega ogromnemu zniesieniu.

Regenerate [Hl]: pozwala odtworzyć nawet w całości utracone kończyny i organy. I praktycznie wszelkie fizyczne okaleczenia.

Repulsion [Pn]: wywołuje barierę odpychającą inne istoty od czarującego. Trwa dość krótko, do kilku minut.

Restoration, Greater: absolutnie regeneruje wszelkie trwałe osłabienia i mniejsze okaleczenia.

Scrying, Greater: szpieguje cel na odległość, silniej, dłużej i dokładniej, niż Scrying.

Horde Player Guide:

Restore Serious Damage, Mass: silne obszarowe zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd). Wersja pozwalająca naprawić jednocześnie kilka obiektów - do jednego na poziom rzucającego czar.


Sending, Mass: przesyła krótką wiadomość na duże odległości do grupy istot, maksymalnie do jednej istoty na poziom czarującego.


Poziom 8:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Cure Critical Wounds, Mass [Hl]: leczenie krytycznych ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Leczy do jednej istoty na poziom czarującego.

Discern Location: wróżenie, ujawnia dokładną lokalizację stworzenia, lub obiektu.

Inflict Critical Wounds, Mass [Wr]: zadawanie krytycznych ran kilku wskazanych stworzeń w pobliżu uzdrowiciela. Rani do jednej istoty na poziom czarującego.

Spell Immunity, Greater: cel zaklęcia staje się odporny na wyraźnie określone z nazwy zaklęcia (w tym zdolności czaropodobne) w ilości do 1 takiego zaklęcia na 4 poziomy czarującego uzdrowiciela. Dodatkowo zaklęcia muszą być poziomu 8, lub niższego. Zaklęcie chroni tylko przed czarami zadającymi magiczne obrażenia (tj.: - odpieranymi za pomocą odporności na zaklęcia).

Horde Player Guide:

Restore Critical Damage, Mass: bardzo silne zaklęcie naprawiające sztuczne struktury, konstrukty i maszyny (nie działa na żywych, żywiołaki, pozasferowce, nieumarłych itd). Wersja pozwalająca naprawić jednocześnie kilka obiektów - do jednego na poziom rzucającego czar.


Poziom 9:

Podręcznik podstawowy WoW rpg 2ed:

Energy Drain [De]: wysysa energię celu, trwale i mocno go osłabiając.

Implosion [Ds]: podczas trwającej kilka chwil koncentracji pozwala zabić do czterech istot w pobliżu uzdrowiciela, implodując ich ciała. Ofiary mogą normalnie odeprzeć atak, poza tym zaklęcie nie działa na istoty niematerialne i gazowe.

Miracle: zwrócenie się o bezpośrednią interwencję do wyznawanej potęgi i prośba o cud. A potęga odpowiada, albo i nie.

Second Soul: to zaklęcie rzuca się na żywą istotę. Jeśli zginie ona po jego rzuceniu i może być wskrzeszona, to sama wróci do życia bez względu na ewentualne braki zwłok. Efektem tego wskrzeszenia jest jednak spore osłabienie przywróconej istoty. Rzucenie zaklęcia trwa 10 minut i wymaga poświęcenia diamentu wartości 20 000 sztuk złota.

Spiritual Projection: pozwala wyruszyć w duchową wędrówkę uzdrowiciela i kilku towarzyszy (jednego na dwa poziomy czarującego) po Twisting Nether.

Touch of Life: zaklęcie pozwala przywrócić do życia i działania zmarła istotę na okres sześciu sekund na poziom czarującego. Po upływie tego czasu istot umiera, jakby zaklęcie nigdy nie było na nią rzucone, ale może być normalnie wskrzeszona. Rzucenie zaklęcia trwa 6 sekund i wymaga poświęcenia diamentu wartości 5 000 sztuk złota.

True Resurrection: po prostu wskrzesza zmarłych, prawdziwie, bez względu na stan ciała. Odtwarza nawet pozasferowce i żywiołaki, oraz inteligentnych i świadomych nieumarłych (ale nie odmienia ich w żywe istoty). Rzucenie zaklęcia trwa 10 minut i wymaga poświęcenia diamentu wartości 25 000 sztuk złota.