Lista zaklęć Nekromanty

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Z najważniejszych informacji to, że wszystkie zaklęcia z wowrpg wkrótce będą miały poprzedzielane dokładne podręczniki. Tymczasem cieszcie się tym, co jest. Jeśli ktoś byłby chętny do tłumaczenia to niech tłumaczy. Jeśli zaklęcie jest zarówno w dnd jak i wowrpg to zawsze wersja z wowrpg jest ważniejsza.Zaklęcia ze spell compedium nie są powszechne. Należy je opracować w klimacie (oczywiście za aprobatą GMa) Lista nie zawiera wszystkich możliwych do nauczenia zaklęć. Z czasem będzie jednak uzupełniana.

Krąg I

Wowrpg

Necromantic Seed: Zadaje 1 punkt obrażeń na minutę na każdy poziom rzucającego, leczy nieumarłych.

Implant Carrion Beetle: Zaklęcie dotykowe, zadające 1k6 obrażeń> Przywołuje Carrion Beetle.

Summon Undead I: Zmienia zwłoki w walczącego dla maga nieumarłego.

Flash of Darkness: Zadaje 1 obrażenie na poziom rzucającego (Maksymalnie 5), akcja natychmiastowa.

Hypertext d20

Cause Fear: Jedna istota z 5 HD ucieka przez 1k4 rund.

Chill Touch: Zaklęcie dotykowe, zadaje 1k6 obrażeń oraz obniża nieznacznie obniża siłę celu.

Ray of Enfeeblement: Promień obniżający o 1k6 (+1 na 2 poziomy rzucającego) siłę celu.

Spell compedium

Spirit Worm: Cel traci 1 punkt kondycji w każdej rundzie, trwa ilość rund równą poziomowi rzucającego.

Backbiter: Wooden-hafted weapon strikes wielder [???]

Krąg II

Wowrpg

Cannibalize: Rzucający odzyskuje zdrowie jedząc zwłoki.

Cripple: Cel zostaje obłożony karą do ataków, zadawanych obrażeń, rzutów na refleks, skoków oraz siły.

Death Coil, Lesser: Zadaje 1k8 obrażeń (+1 na poziom rzucającego, maksymalnie 5) żywym istotom. Leczy nieumarłych.

Frost Armor: Cel zyskuje +4AC a każdy kto go zaatakuje zostaje spowolniony.

Summon Undead II: Zmienia zwłoki w walczącego dla maga nieumarłego.

Unholy Frenzy: Cel zyskuje siłę i szybkość nieumarłego jednakże otrzymuje obrażenia.


Hypertext d20

Blindness/Deafness: Oślepia lub Ogłusza cel.

Command Undead: Sprawia, że nieumarły będzie słuchać rzucającego zaklęcie.

False Life: Zyskujesz 1k10 (+1 na poziom rzucającego, maksymalnie 10) dodatkowych punktów życia.

Ghoul Touch: Zaklęcie dotykowe, paraliżuje jeden cel, który zaczyna wydzielać zapach powodujący mdłości.

Scare: Wprawia w panikę istoty o 6 lub mniej HD.

Spectral Hand: Tworzy widmową dłoń za której pomocą rzucający może dostarczać do celu zaklęcia dotykowe.


Spell compedium

Bonefiddle: Spektralny łuk zadaje 3k6 obrażeń na rund

Curse of Impending Blades: Cel zostaje obłożony karą -2 do AC.

Death armor: Czarna aura rani tych którzy Cię zaatakują.

Desiccating Bubble: Bańka powietrza wyparowuje wilgoć z celu zadając obrażenia.

Ghoul glyph: Kreśli paraliżujący Gliph w dowolnej powierzchni.

Life bolt: 1 promień na 2 poziomy rzucającego. Każdy zadaje Tobie 1 punkt obrażeń, a nieumarłym celom 1k12 obrażeń.

Ray of sickness: Sprawia, że cel staje się chory.

Ray of weakness: Cel zostaje obłożony karą -2 do ataków i spowolniony.

Shround of undeath: Negatywna moc sprawia, że nieumarli postrzegają Cie jako nieumarłego.

Spawn screen: Chroni cel przed byciem animowanym jako nieumarły w przypadku śmierci.

Stolen Breath: Sprawia, że Celowi przez parę chwil trudno jest złapać oddech.

Wracking Touch: Zadaje 1k6 obrażeń +1 na poziom rzucającego. Również każdy atak ukradkowy jaki posiadasz jako bonusowe obrażenia.

Krąg III

Wowrpg

Banshee’s Curse: Cel zostaje obłożony karą -20 do rzutów na okres jednej rundy.

Rune Trap: Kreśli Runę na dowolnej powierzchni która wybuchnie gdy ktoś się zbliży.

Usurp Flesh: Sprawia, że cel jest Oślepiony, Ogłuszony, Osłabiony, Głuchy, Chory lub Zmarznięty.

Death Coil: Zadaje 2k8 obrażeń (+1 na poziom rzucającego, maksymalnie 10) żywym istotom. Leczy nieumarłych.

Frost Nova: Spowalnia oraz zadaje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego wszystkiemu w promieniu 10ft.

Summon Undead III: Zmienia zwłoki w walczącego dla maga nieumarłego.

Hypertext d20

Gentle Repose: Pozwala zachować w dobrym stanie jedne zwłoki.

Halt Undead: Unieruchamia nieumarłego na ilość rund równą poziomowi rzucającego.

Ray of Exhaustion: Promień sprawiający, że cel jest wyczerpany.

Vampiric Touch: Zadaje 1k6 obrażeń na 2 poziomy rzucającego, który uzyskuje je w postaci punktów życia.

Spell compedium

Curse of Impending Blades,Mass: Wrogowie w okolicy zostają obłożeni karą -2 do AC.

Disrupt undead, Greater: Jak Distrupt Undead, lecz 1k8 obrażeń na poziom rzucającego.

Healing touch: Zaklęcie dotykowe. Leczy 1k6 obrażeń na 2 poziomy rzucającego, który otrzymuje połowę wyleczonych ran.

Incorporeal Enhancement: Sprawia, że niematerialny nieumarły jest silniejszy.

Junglerazer: Zadaje 1k10 obrażeń na poziom rzucającego Fey, gryzoniom, roślinom i zwierzętom.

Mind Poison: Zaklęcie dotykowe, obniża mądrość celu.

Skull Watch: Sprawia, że wybrana czaszka wydaje z siebie krzyk gdy ktoś przechodzi obok.

Spider Poison: Zaklęcie dotykowe, osłabia siłę o 1k6 punktów. Działa drugi raz po minucie.

Undead Lieutenant: Wybrany nieumarły może wydawać rozkazy innym twoim nieumarłym sługom.

Undead Torch: Wybrany nieumarły zostaje spowity w błękitnej aurze zadającej 2k6 obrażeń żywym istotom.

Krąg IV

Wowrpg

Death Coil, Greater: Zadaje 3k8 obrażeń (+1 na poziom rzucającego, maksymalnie 15) żywym istotom. Leczy nieumarłych.

Poison: Zaklęcie dotykowe, obniża wytrzymałość o 1k10. Po minucie zaklęcie działa drugi raz.

Summon Undead IV: Zmienia zwłoki w nieumarłego służącego.

Hypertext d20

Animate Dead : Tworzy szkielety i zombie.

Bestow Curse: -6 do rzutów na zdolności, -4 na rzuty na atak, rzuty obronne. 50% szans na nieudanie się każdej akcji.

Fear: Istoty w obszarze stożka uciekają przez 1 rundę na poziom rzucającego.

Contagion: Infekuje cel wybraną chorobą.

Enervation: Cel zyskuje 1k4 negatywnych poziomów.

Spell compedium

Burning Blood: Cel otrzymuje 1k8 obrażeń od kwasu a następnie 1k8 obrażeń od ognia na rundę przez dwie rundy.

Rebuking Breath: Your breath weapon rebukes undead. [???]

Krąg V

Wowrpg

Death Pact: Poświęca nieumarłego sługę by przywrócić sobie zdrowie.

Summon Undead V: Zamienia zwłoki w nieumarłego sługę.

Withering Blight: Zakażony obszar zabija roślina i infekuje żywe istoty.

Nightmare: Zsyła wizję zadającą 1k10 obrażeń, powoduje zmęczenie.

Possession F: Opętuje wybrany cel.

Usurp Flesh, Greater: Sprawia, że cel jest Oślepiony, Ogłuszony, Osłabiony, Głuchy, Chory, Zmarznięty, Wyczerpany, ma mdłości lub jest zmuszony do leżenia.

Hypertext d20

Blight: Powoduje rozkład rośliny lub zadaje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego istocie roślinnej.

Magic Jar : Pozwala na opętanie wybranego celu.

Symbol of Pain : Tworzy symbol który poraża wszystkich potwornym bólem.

Waves of Fatigue: Kilka celów staje się zmęczonych


Spell compedium

Death Throes: Twoje ciało eksploduje gdy umierasz.

Graymantle: Uzyskujesz zdolność regeneracji 1 punktu na rundę.

Miasma of Entropy: Wszystkie naturalne przedmioty w promieniu 30 ft. [Stożek] rozkładają się.

Night's Caress: Zaklęcie dotykowe. Cel otrzymuje 1k6 obrażeń na poziom rzucającego jak i jego kondycja zostaje obniżona o 1k6+2 punktów.

Spiritwall: Ściana dusz powoduje panikę, zadaje 1k10 obrażeń na poziom rzucającego jak i obniża kondycję o 1k6+2 punktów każdemu kto spróbuje przez nią przejść.

Wrack: Powoduje, że cel jest niezdolny do jakichkolwiek czynności z powodu niesamowitego odczuwanego bólu.

Krąg VI

Wowrpg

Create Undead : Creates crypt fiends, ghouls,withered creatures and ghosts.

Summon Undead VI: Turns a corpse into an undead monster to fi ght for the caster.

Hypertext d20

Circle of Death M: Kills 1d4/level HD of creatures.

Eyebite: Target becomes panicked, sickened, and comatose.

Symbol of Fear M: Triggered rune panics nearby creatures.

Undeath to Death M: Destroys 1d4/level HD of undead (max 20d4).

Spell compedium

Aura of Terror: You gain an aura of fear, or your frightful presence becomes more effective.

Contagion,Mass: As contagion, but 20-ft. radius.

Fleshshiver: Subject is stunned for 1 round, takes 1d6/level damage, and is nauseated for 1d4+2 rounds.

Ghoul Gauntlet: Convert victim to a ghoul under your control.

Imperious Glare: You cause subjects to cower in fear.

Incorporeal Nova: Destroy incorporeal undead.

Opalescent Glare: Kill creatures with a look, or make them very afraid.

Ray of Entropy: Subjects takes -4 strenght, dexterity and constitution.

Revive undead: Restores undeath to undead that was destroyed up to 1day/level ago.

Spectral Touch: Your touch bestow one negative level/round.

Krąg VII

Wowrpg

Summon Undead VII: Turns a corpse into an undead monster to fi ght for the caster.(wow)

Finger of Death: Kills one subject.

Hypertext d20

Control Undead: Undead don’t attack you while under your command.

Symbol of Weakness M: Triggered rune weakens nearby creatures.

Waves of Exhaustion: Several targets become exhausted.

Spell compedium

Arrow of Bone: Missile or thrown weapon gains +4 bonus,subject takes 3d6 damage +1/level (max +20) or is slain.

Avasculate: Reduce foe to half hp and stun.

Awaken undead: Grant sentience to otherwise mindless undead.

Barghest's Feast: Destroy corpse'potentially preventing its to return to life.

Energy Ebb: Give subject one negative level/round for 1 round/level.

Evil Glare: Paralyze creatures with your glare.

Kiss of the Vampire: You gain vampirelike supernatural ablities, but are vulnerable to attack that harm undead.

Sword of Darkness: Blade of negative energy bestows one or more negative level.

Krąg VIII

Wowrpg

Forsake the Scourge M: Return intelligence and freedom to one enslaved undead.

Summon Undead VIII: Turns a corpse into an undead monster to fight for the caster.

Vampiric Aura: You and your allies regain life when you deal damage.

Create Greater Undead : Create shadows, wraiths, skeletal mages, banshees, spectres, shades or devourers.

Hypertext d20

Clone: Duplicate awakens when original dies.(hypertext d20)

Horrid Wilting: Deals 1d6/level damage within 30 ft.

Symbol of Death M: Triggered rune slays nearby creatures.

Spell compedium

Avascular Mass: Reduce foe to half hp and stun, entagle in 20-ft. radius from victim.

Blackfire: Subject is engulfed in black flame,takes 1d4 Con damage and becomes nauseated;flames and effects can spread to adjacent living creatures.

Heart of Stone: Exchange your heart with stone heart to gain damage reduction, resistance enerfy for 1 year.

Skeletal GuardL Create one skeleton/level with turn resistance.

Veil of Undeath: You gain undead traits.

Bestow curse: Greater: As bestow curse, but more severe penalties.

Krąg IX

Wowrpg

Death and Decay: 1d4 damage/level (maximum 25d4) per round, 30-ft. radius.

Summon Undead IX: Turns a corpse into an undead monster to fi ght for the caster.

Exorcise: Tear soul from target’s body, possibly trapping him in the spirit world.

Hypertext d20

Astral Projection M: Projects you and companions onto Astral Plane.

Energy Drain: Subject gains 2d4 negative levels.

Soul Bind F: Traps newly dead soul to prevent resurrection.

Wail of the Banshee: Kills one creature/level.

Spell compedium

Evervating Breath: Your breath weapon also bestows 2d4 negative levels.

Army of undead: Animate horde of undead.