Initiate of the Sevenfold Veil

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
D20.jpg
Complete Arcane
s. 44

Tło

Wtajemniczony Siedmiorakiej Osłony używający swych umiejętności

"Kolory są przesycone swymi własnymi właściwościami magicznymi. Tak jak egzotyczne substancje i mistyczne słowa posiadają swą własną siłę do odparcia pewnych stworzeń tak kolory posiadają wrodzone właściwości, które mogą zostać wyprowadzone przez wprawnego użytkownika magii arkanicznej, a kumulują się w doskonałości pryzmatycznej ściany czy też pryzmatycznej sfery. Kilka zaklęć posiada piękno i moc tych silnych osłon."

Mistrzowie defensywnej magii, Wtajemniczeni Siedmiorakiej Osłony zgłębiają pryzmatyczne osłony jedna po drugiej by opanować składniki ich warstw. Ich umiejętne odpierania mogą odwrócić wiele z najniebezpieczniejszych ataków wrogich użytkowników magii lub potworów, osłaniając siebie i najbliższych towarzyszy przed tymi szkodliwymi efektami. Ich głęboki wgląd w tajemną sztukę odrzucania daje im także umiejętność łatwiejszego niszczenia obrony innych, i po pewnym czasie uczy ich najbardziej niszczycielskiego z magicznych ataków: spektakularnej i śmiertelnej Kalejdoskopowej zagłady...Wymagania na RH

Posiadanie klasy Czarownika lub stosownego Arkanisty na poziomie 10.

Zdolności klasowe

Biegłość w broni i pancerzu:

Wtajemniczeni Siedmiorakiej Osłony nie otrzymują żadnego dodatkowego przeszkolenia w broniach oraz pancerzach.

Czary na dzień:

Na każdym poziomie w klasie Wtajemniczonego Siedmiorakiej Osłony, postać otrzymuję nowe czary na dzień, tak jakby, awansowała w swojej poprzedniej klasie czarującej, przed wybraniem tej klasy prestiżowej. Oczywiście nie otrzymuje żadnych innych bonusów w związku z poprzednia klasą. Jeśli Wtajemniczony Siedmiorakiej Osłony posiada dwie lub więcej klas czarujących, musi wybrać jedną, w której otrzyma nowe zaklęcia na dzień. Initiate of the Sevenfold Veils table.jpg

Warding / Odpieranie

Wtajemniczony Siedmiorakiej Osłony potrafi powołać osłonę. Może on wybrać jedną z powłok które zna(patrz niżej) by wpleść ją w swą osłonę. Gdy osłona jest tworzone twórca może wybrać jeden z trzech typów owych osłon:

Personal / Osobista

Ta osłona jest przestrzenią której średnica jest odpowiednia dla wzrostu wtajemniczonego(5 stóp dla Małych lub Średnich stworzeń, 10 stóp dla dużych i tak dalej...) i szczelnie go osłania. Porusza się z nim, ale wtajemniczony nie może zmusić siłą innego stworzenia by przeszedł przez ową osłonę. Jeśli siłą wejdzie osłoną w stworzenie, osłona nie wywoła na niej żadnego efektu. Osłona zapewnia ukrycie wtajemniczonemu ale jemu samemu nie przeszkadza w widzeniu przez nią. Osłona działa przez 1 minute/poziom lub do czasu aż zostanie odwołana.

Area / Obszar

Obszarowa osłona wpływa na przestrzeń wtajemniczonego oraz na te przyległe(sfera o wielkości 15 stóp średnicy dla Małego lub Średniego wtajemniczonego, 20 stóp średnicy dla Dużego i tak dalej...) Każde stworzenie pozostające w sąsiedztwie wtajemniczonego otrzymuje korzyści płynące z osłony, nawet gdy część jego ciała leży poza sferą. Wychodzenie z osłony jest całkowicie bezpieczne, jednak każdy kto zechce do niej wkroczyć nawet jeśli przed chwilą był pod jej osłoną staje się obiektem efektu wybranej powłoki. Osłona porusza się wraz z wtajemniczonym, lecz nie może skrzywdzić kogoś siłą(na przykład gdy Wtajemniczony wchodzi ową przestrzenią na wroga). Jeśli siłą wejdzie w stworzenie osłona nie przynosi dla niej żadnego negatywnego efektu. Ta osłona zapewnia ukrycie dla wszystkich w środku przed istotami z zewnątrz, lecz każda istota wewnątrz osłony nie ma problemów z widzeniem tego co na zewnątrz. Działa przez 1 minute/poziom lub do czasu aż zostanie odwołana.

Wall / Ściana

Ta osłona przybiera formę ściany, do 10 stóp długą i 5 stóp wysoką na poziom wtajemniczonego. Ściana może zostać stworzona mniejszą lecz nie można przekształcać jej naturalnej formy. Ściana musi być powołana 30 stóp od wtajemniczonego lecz może wykraczać poza ten obszar. Ściana raz stworzona jest nieruchoma. Wtajemniczony może sprawić, że przejście przez jedną stronę ściany będzie bezpieczne jeśli zechce. Mimo wszystko sam zawsze może przejść przez nią bezpiecznie. Ta osłona zapewnia ukrycie po obu stronach. Czas jej działania to 10 minut/poziom lub do czasu aż zostanie odwołana.

Veils / Powłoki

Gdy wtajemniczony tworzy osłonę może wybrać i nasycić ją jedną z powłok którą wie jak powołać. Powłoki duplikują warstwy pryzmatycznej ściany i są spisane poniżej.

Red Veil / Czerwona Powłoka

Pierwsza z powłok której uczy się wtajemniczony. Wpleciona w osłonę blokuje wszystkie niemagiczne ataki dystansowe i pociski. Stworzenie przekraczające czerwoną powłokę otrzymuje 20 punktów obrażeń od ognia(Refleks zmniejsza je o połowę). Zaklęcie stożka zimna może zniszczyć osłonę opartą na tej powłoce. Osłona z tą powłoką jest odpowiednikiem zaklęcia 4 poziomu.

Orange Veil / Pomarańczowa Powłoka

Na 2 poziomie, wtajemniczony poznaje sekret pomarańczowej powłoki. Osłona oparta na tej powłoce zatrzymuje magiczne ataki dystansowe, wliczając w to zaklęcia tworzące pociski lub tworzą promienie lecz nie zaklęcia nie wymagające ataku dystansowego. Istota przekraczająca pomarańczową powłokę otrzymuje 40 punktów obrażeń od kwasu(refleks zmniejsza o połowę). Zaklęcie podmuchu wiatru lub analogiczny efekt niszczy powłokę. Osłona oparta na tej powłoce jest odpowiednikiem zaklęcia 5 poziomu.

Yellow Veil / Żółta Powłoka

Wtajemniczony na 3 poziomie poznaje kolejną powłokę. Powłoka ta chroni przed gazami oraz chmurami wkraczającymi na chroniony teren oraz przed atakami petryfikującymi. Osłaniane istoty są odporne na trucizny. Stworzenia przekraczające powłokę otrzymują 80 punktów obrażeń od elektryczności(Refleks zmniejsza o połowę). Zaklęcie dezintegracji niszczy powłokę. Osłona oparta na tej powłoce jest odpowiednikiem zaklęcia 6 poziomu.

Green Veil / Zielona Powłoka

Na 4 poziomie wtajemniczony opanowuje zieloną powłokę. Powłoka ta zatrzymuje broń oddechową. Istota chcąca przekroczyć ową powłokę musi pomyślnie przejść rzut sporny inaczej umiera, gdy jednak powiedzie się jej rzut traci 1k6 punktów Wytrzymałości. Powłoka ta jest efektem trucizny a zaklęcie przejścia w ścianie niszczy ją. Osłona oparta na tej powłoce jest odpowiednikiem zaklęcia 6 poziomu.

Blue Veil / Niebieska Powłoka

Na 5 poziomie wtajemniczony uczy się niebieskiej powłoki. Powłoka ta blokuje wszystkie zaklęcia oraz umiejętności ze szkoły objawień oraz te wpływające na umysł. Każda istota chcąca przekroczyć tą powłokę musi wygrać rzut sporny inaczej zostaje spetryfikowana. Zaklęcie magicznego pocisku niszczy osłonę opartą na tej powłoce. Powłoka jest odpowiednikiem zaklęcia 6 poziomu.

Indigo Veil / Powłoka Indygo

Na 6 poziomie wtajemniczony potrafi stworzyć potężną powłokę indygo. Powłoka ta zapobiega przejściu wszystkich zaklęć i umiejętności czaro podobnych. Każda istota która ją przekroczy musi wykonać rzut sporny i jeśli przegra pada efektem zaklęcia szaleństwa. Zaklęcie światła dziennego neguje efekt powłoki niszcząc ją. Powłoka jest odpowiednikiem zaklęcia 7 poziomu.

Violet Veil / Fioletowa Powłoka

Na 7 poziomie wtajemniczony opanowuje siódmą i ostatnią powłokę: fioletową powłokę. Ta bariera niszczy wszystkie obiekty oraz efekty które ją przekroczą, tak jakby zostały zdezintegrowane. Istoty przekraczające powłokę muszą wykonać test sporny, jeśli przegrają zostają wysłane na w przypadkowe miejsce na przypadkowym planie. Powłokę można zniszczyć zaklęciem rozproszenia magii. Powłoka jest odpowiednikiem zaklęcia 8 poziomu.

Unimpeachable Abjuration / Nieskazitelne Odrzucanie

Zaklęcia ze szkoły odrzucania powołane przez wtajemniczonego są trudniejsze do odparcia przez efekty niszczące bądź rozpraszające je. Wtajemniczony może dodać swój poziom klasy do testu rozproszenia każdego zaklęcia lub efektu który stworzył.

Unanswerable Strike / Bezsporne uderzenie

Poprzez swe studia magicznej obrony, wtajemniczony uczy się jak łatwiej łamać osłony przeciwnika. Na 2 poziomie otrzymuje bonus +2 do poziomu czarującego do skontrowania lub rozproszenia zaklęć ze szkoły odrzucania. Na 6 poziomie bonus się zwiększa i wynosi +4.

Reactive Warding / Odruchowa Osłona

Na 4 poziomie wtajemniczony uczy się tworzyć osłonę w odpowiedzi na atak. Potrafi podnieść osłonę jako akcje natychmiastową, po tym jak przeciwnik rozpocznie swoją ale przed tym gdy ją skończy. Przeciwnik może zadecydować czy atakuje dalej czy zatrzymuje się przed powołaną osłoną.

Double Warding / Podwójna Osłona

Na 6 poziomie wtajemniczony uczy się jak wpleść dwie powłoki w jedną osłonę. Mniej potężny efekt zawsze jest na zewnątrz a silniejszy wewnątrz. I aby zniszczyć efekt potężniejszy najpierw trzeba poradzić sobie z tym słabszym.

Kaleidoscopic Doom / Kalejdoskopowa Zagłada

Na 7 poziomie Wtajemniczony Siedmiorakiej Osłony poznaje sekret wspaniałej Kalejdoskopowej Zagłady. Raz dziennie w akcji standardowej, może wyznaczyć jedną istotę w promieniu 60 stóp i obrócić magiczne efekty wpływające na nią przeciw niej. Ten efekt funkcjonuje jak większe rozproszenie magii, z wyjątkiem tego, że na każdy efekt lub zaklęcie zanegowane na wyznaczonej istocie, efekt jednej z powłok(patrz wyżej) oddziałuje na ofierze tak jakby przekroczyła ją. Powłoki stworzone wokół ofiary postępują przez spektrum od czerwonej do fioletowej, po jednej powłoce aktywowanej przez zanegowane zaklęcie. Istota u której zanegowano trzy efekty magiczne będzie dotknięta efektem czerwonej, pomarańczowej i żółtej powłoki. Obiekt wciąż ma prawo do rzutu spornego na każdą powłokę Ta umiejętność jest odpowiednikiem zaklęcia 9 poziomu.


Wtajemniczeni Siedmiorakiej Osłony na RH:

Darank Axeljink
Ayanna Darkwhisper