Fioletowa Cytadela

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zamieszanie z nazewnictwem

Istnieje pewna dwuznaczność określenia "Fioletowa Cytadela". W zasadzie mianem tym określa się główną fortecę Dalaranu, będącą zarazem siedzibą najwyższej Rady Kirin Tor, jednakże w czasach przed zniszczeniem miasta przez Archimonde'a w podziemiach fortecy mieściło się magiczne więzienie, stąd też zwykło się wówczas używać często zwrotu "trafić do Cytadeli" zamiast "trafić do Dalarańskiego więzienia".

Mimo iż po odbudowie miasta więzienie stało się osobnym kompleksem, który poprawnie winno nazywać się Fioletową Twierdzą, to często w mowie potocznej używa się zamiennie określenia Fioletowa Cytadela, choć to jest nie do końca poprawne i w zasadzie oznacza główne zabudowania, nie zaś więzienie.

W obecnym czasie obie te budowle znajdują się nawet w różnych dzielnicach Dalaranu, a jedynym co je łączy jest fakt, że są dwoma najpilniej strzeżonymi miejscami w mieście.


Fioletowa Twierdza, zw. Cytadelą - więzienie Dalaranu

Fioletowa Cytadela, a w zasadzie poprawniej: Fioletowa Twierdza to ogromny kompleks więzienny w Dalaranie, pilnie strzeżony przez Dalarański personel i posiadający rozległe zabezpieczenia, umożliwiające tym samym bezpieczne przetrzymywanie tam nawet potężnych przestępców magicznych. Samo wejście i okolice chronią potężne magiczne pieczęcie, zaś delikwenci przetrzymywani są w antymagicznych celach.

Znany jest tylko jeden przypadek ucieczki z Dalarańskiego więzienia - umiejscowionego wówczas w innym miejscu niż obecnie, jeszcze przed czasami odbudowy miasta - i dotyczy księcia Kael'Thasa. Od tego czasu Kirin Tor zwiększyło jeszcze bardziej i tak restrykcyjne procedury i środki bezpieczeństwa i obecnie więzienie ma opinię miejsca, z którego nie da się uciec.

Pieczę nad miejscem sprawuje obecnie arcymag Alturas.

Widok na zewnętrzną część kompleksu, od strony Dalaranu.
Szereg cel antymagicznych, z których trudno wymknąć się nawet doświadczonym magom.


Fioletowa Cytadela - siedziba Rady Kirin Tor

"Druga", a w zasadzie ta właściwa Fioletowa Cytadela to imponująca, strzelista budowla, będąca główną forteca w Dalaranie i równocześnie stanowiąca siedzibę najwyższej Rady Kirin Tor. To właśnie tam odbywają się wszelkie audiencje dla gości, ważne zebrania, procesy itd. W twierdzy oprócz sal przeznaczonych na wymienione cele i prywatnych komnat członków Rady Sześciu, znajdują się m.in.:

  • Słynna Dalarańska biblioteka, będąca chyba największym na Azeroth zbiorem ksiąg magicznych. Posiada również swą tajną część, do której wstęp jest ograniczony.
  • Skarbiec, w którym przetrzymywane są potężne magiczne przedmioty i artefakty będące w posiadaniu Dalaranu.
Górująca ponad miastem Fioletowa Cytadela - siedziba Rady Kirin Tor.