Enlightened Fist

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
D20.jpg
Complete Arcane
s. 34


Opis

Energia Ki, z której korzystają mnisi poprzez medytację oraz czysta arkana, mają ze sobą więcej wspólnego niż można przypuszczać. Normalnie, klasa mnicha wymaga niesamowitego samozaparcia i odrzucenia pokus jakie oferują inne ścieżki kariery. Istnieją jednak istoty, które pojęły naturalny związek, pierwotne pochodzenie obu rodzajów energii i nauczyły się korzystać z nich w symbiozie. To właśnie przedstawiciele klasy Oświeconej Pięści.

Wymagania

Umiejętności: Koncentracja 8 rang , Wiedza (arkana) 5 rang , Czaroznastwo 5 rang

Atuty: Combat Casting , Improved Unarmed Strike , Stunning Fist

Czary: 3 poziom czarującego zaklęć arkanicznych.


Zdolności

Uderzenie Ki: Ciosy wykonane przez postać bez użycia broni traktowane są jak ciosy wykonane bronią magiczną.


Zdolności mnicha: Jeśli postać posiada poziomy w klasie mnicha, dodaje je do poziomów w tej klasie w celu określenia przysługującej jej premii do pancerza, obrażeń od ataku bez broni, premii do szybkości oraz ilości użyć na dzień atutu ogłuszającej pięści. Jeśli postać nie posiada poziomów mnicha otrzymuje powyższe premie jak mnich o poziomie równym jej poziomom w tej klasie.


Pięści mocy: Raz na rundę, poświęcając jedno ze swych użyć atutu ogłuszającej pięści, postać może natchnąć swoje ataki bez broni mocą ognia lub elektryczności, na czas jednej rundy, co zapewnia dodatkowe 1d6 punktów obrażeń od wybranego żywiołu.

Na poziomie 6 postać może dodać do swego wzmocnionego żywiołem ataku element wybuchu, który zapewnia dodatkowe 1d10 punktów obrażeń w przypadku ciosu krytycznego. Jeśli atak bez broni postaci posiada mnożnik obrażeń krytycznych x3 lub x4 dodaje ona odpowiednio 2d10 lub 3d10 punktów obrażeń.


Arkaniczne pięści: Poświęcając jedno ze swych dziennych użyć ogłuszającej pięści, postać może rzucić zaklęcie dotykowe poprzez udany atak bez broni.


Arkaniczna odnowa: Poświęcając jedno z zaklęć dowolnego poziomu, postać może uleczyć ilość obrażeń równą poziomowi poświęconego czaru.


Chwytanie promieni: Postać jest w stanie rzucać zaklęcia o typie promieni, jako zaklęcia dotykowe.


Diamentowa dusza: Postać zyskuje odporność na magię równą: 10 + poziomy mnicha + poziomy w tej klasie.


Poziom PWW Wytrzymałość Refleks Wola Zdolności Poziom czarującego
1 +0 +0 +2 +2 Uderzenie Ki (magia), Zdolności mnicha -
2 +1 +0 +3 +3 Pięści mocy +1
3 +2 +1 +3 +3 Arkaniczne pięści +2
4 +3 +1 +4 +4 - +3
5 +3 +1 +4 +4 Arkaniczna odnowa +4
6 +4 +2 +5 +5 Pięści mocy (wybuch) -
7 +5 +2 +5 +5 Chwytanie promieni +5
8 +6 +2 +6 +6 - +6
9 +6 +3 +6 +6 Diamentowa dusza +7
10 +7 +3 +7 +7 - +8

Wieloklasowość: Postać posiadająca tą klasę może kontynuować rozwój jako mnich, oraz w dowolnej innej klasie, która podwyższa poziom czarującego.

Komentarz

Ciekawa klasa. 75% przelicznik PWW oraz 80% CL dają pole do popisu i zapewniają balans pomiędzy magią i walka wręcz. Ponadto umożliwia ona swobodny rozwój klasy mnich i dowolnych innych klas czarujących wedle uznania. Dwa z trzech atutów wymaganych do wzięcia tej klasy są dostępne dla mnicha już na 1 poziomie. Fabularnie klasa najbardziej pasuje do Sorcerera, Arkaniści zbyt wiele czasu poświęcają na naukę i trening. a targanie ze sobą księgi zaklęć też nie pomaga z byciu mobilnym na polu walki.

Po zakończeniu rozwoju w tej klasie, można kontynuować rozwój jako mnich lub skierować się w stronę klas takich jak Eldritch Knight lub Spellsword chociaż ta druga klasa wymaga gruntownego przeszkolenia z zakresu używania ciężkiej zbroi i broni.