Echo Auchindoun

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj

Status gildii: Z takich powodów, jak wykruszenie się członków oraz zmiany celu priorytetowego, organizacja zwana Echem Auchindoun, została rozwiązana i przestała istnieć. Pozostali draenei zostali wcieleni do innych organizacji, w dużej mierze do oddziału specjalnego Sha'tar.

Ruiny Auchindoun

Założenia i cele

Zaczęło się jak zwykle. Był cel, był zwierzchnik i byli chętni. Echo powstało z inicjatywy Zakonu Aldor, który zdecydował się na powołanie do istnienia grupy najemników, która wykonywałaby zlecenia od Wysokiej Kapłanki Ishanah i jej zaufanych Anchorytów. Naczelnym celem organizacji było uwolnienie świętego dla Draenei miejsca, jakim jest cmentarz Auchindoun, od wszelkich przekleństw, jakie bezczeszczą spokój tam spoczywających.

Liderem Echa, czyli nadzorcą o randze Ravela, został członek Aldor - słynny z imienia Arion. Do niego należało pośredniczenie między zwierzchnictwem, a organizacją, rekrutacja członków, ich klasyfikacja na pododdziały, oraz trening. Do Echa dołączały osoby bezpośrednio należące do Aldor, oraz specjalnie dobrani najemnicy. Taki oto był początek.

Z czasem okazało się, że Echo nabrało więcej cech organizacji najemniczej, niż oficjalnej i reprezentatywnej. Poskutkowało to decyzją o wyjęciu Echa spod wyłącznego zwierzchnictwa Zakonu Aldor, przez co ugrupowanie stało się niezależne i samodzielne. Nie przestało jednak współpracować z Zakonem i nie porzuciło swego nadrzędnego celu - uwolnienia cmentarza Auchindoun. Nie straciło też swej kwatery, która mieści się na tarasie Aldor w mieście Shattrath.

W obecnej chwili Echo realizuje swoje własne projekty, działa na korzyść samego miasta Shattrath, wspierając zarówno sam Zakon (poprzez wykonywanie zadań niezwiązanych bezpośrednio z walkami na głównym froncie) oraz frakcje Naaru Sha'tar odpowiedzialną za utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa w mieście.

Rangi i członkowie

Ravela

Główny dowódca. Początkowo członek Zakonu Aldor, łącznik między owym, a organizacją. Obecnie wybierany przez pełnoprawnych członków Echa, spośród nich. Reprezentuje interesy i stanowisko gildii przed obliczem Zakonu i innych oficjalnych organizacji. Obecnie polecony przez z Aldor, Somtaaw.

Wcześniejsi Ravela:

  • Arion

Emisariusz

Ranga unikatowa, przypisana wyłącznie Pene'Lope O'ai, która będąc Emisariuszem Aldor, została oddelegowana do pomocy Arionowi w tworzeniu Echa Auchindoun. Prawa ręka głównego dowódcy, odpowiada wyłącznie przed owym. Ranga prawdopodobnie zniknie wraz z odejściem/śmiercią emisariuszki.

Belaros Karaman

Dowódca zbrojnej części Echa. Nie posiada władzy nad członkami oddziału wsparcia. Odpowiada wyłącznie przed Ravelą, bliźniacza ranga do Rethul Ashjraka. Do jego zadań należy szkolenie oddziału, oraz przewodzenie nim na froncie. Wybierany jest przez głównego dowódcę, spośród członków o randzie Karaman. Obecnie Mściciel Zilthuras.

Wcześniejsi Belaros Karaman:

  • Lathiell

Rethul Ashjraka

Dowódca wsparcia Echa. Nie posiada władzy nad zbrojnym oddziałem. Odpowiada wyłącznie przed Ravelą, na równi z bliźniaczą rangą Belaros Karaman. Do jego zadań należy szkolenie oddziału, oraz przewodzenie nim na froncie. Wybierany jest przez głównego dowódcę, spośród członków o randze Ashjraka. Obecnie Anchorytka Ataliya vea Nasif.

Karaman

Zbrojni członkowie Echa, w walce posługują się głównie swoją siła i orężem. Są to także zwiadowcy. Podlegają pod rozkazy Belaros Karaman, oraz głównego dowódcy. Szacunkiem darzą Rethul Ashjraka, choć nie są zobligowani do wypełniania jego rozkazów.

Obecni członkowie:

Ashjraka

Wsparcie w postaci kapłanów, szamanów i magów, którzy swą siłę czerpią z dobrodziejstwa Naaru, duchów żywiołów i czystej arkany mocy. Są to między innymi uzdrowiciele i wróżbici. Podlegają pod rozkazy Rethul Ashjraka, oraz głównego dowódcy. Szacunkiem darzą Belaros Karaman, choć nie są zobligowani do wypełniania jego rozkazów.

Obecni członkowie:

Ochotnik

Każdy to wyraził chęć wstąpienia w szeregi Echa, a jeszcze nie wykazał się dostatecznie, by mianować go pełnoprawnym członkiem. Podlega pod rozkazy głównego dowódcy, oraz Belaros Karaman i Rethul Ashjraka. Względem pełnoprawnych członków, winny jest szacunek. Ochotnik sam deklaruje swoje mocne strony i w jakim kierunku chce się kształcić, co decyduje o późniejszym jego przydziale do oddziałów.

Obecni ochotnicy:

Ex- członkowie Echa:

  • Vrasse
  • Saiah
  • Takaado
  • Jasmine
  • Verria
  • Shangrill

Siedziba

Echo otrzymało od Zakonu Aldor budynek mieszczący się na tarasie Aldor, który służy organizacji za koszary. Nadane zostało też pozwolenie na wykorzystywanie sali zebrań zgodnie z potrzebami Echa, oraz placu przed Świątynią, który służy za miejsce treningu.

Główna sala koszar
Mieszczący się przy Koszarach balkon
Sala zebrań
Plac treningowy przed Świątynią