Church Inquisitor

Z Wiki_RH
Skocz do: nawigacja, szukaj
D20.jpg
Complete Divine
s. 26

Tło

Gdy większość sił dobra i zła skupione jest na wzajemnej walce... Demony zepsucia zaczynają działać od wewnątrz. I by wykryć skazę trawiącą organizacje od wewnątrz powstają osoby Inkwizytorów. To ich zadaniem jest przyglądanie się towarzyszom broni i modlitw sprawdzając tym samym czy dalej walczą w tej samej sprawie.

Inkwizytorzy specjalizują się w wieszczeniach (by odnaleść wewnętrzne zło i zepsucie) oraz w odpychaniu (by chronić i siebie przed zgubnymi wpływami). A uczą się tego zwykle pełniąc służbę kapłanską bądź podążając ścieżką paladynów w pewnym momencie odkrywając, że są gotowi stać się najbardziej bezwzględnym ramieniem kościoła.

Wymagania

  • Charakter: Praworządny dobry lub Praworządny zły.
  • Bazowy rzut obronny: Wola +3.
  • Zdolności: Wiedza (arcana) 4 ranks, Wiedza (religia) 4 ranks, Spellcraft 4 ranks.
  • Umiejętność czarowania kręgu prawdy

Zdolności Klasowe

Detect evil / Wykrycie zła (1 lvl Inkwizytora)

Dzięki tej nadnaturalnej zdolności. inkwizytor kiedy tylko tego zapragnie, może zacząć wykrywać obecność zła pod względem jego aur w okolicy swojej osoby. Owa zdolność posiada 3 efekty, każdy zależny od czasu jaki Inkwizytor poświęci na skupienie się na niej. Oto i one:

Jedna Runda poświęcona na skupienie: Umożliwia Inkwizytorowi wyczucie obecności zła w swojej okolicy. Wiąże się jednak jedynie z samą świadomością iż jakaś zła istota znajduje się w obrębie jego osoby, a nie rozpoznaniu jej.

Dwie Rundy poświęcone na skupienie: Umożliwiają Inkwizytorowi określenie liczby aur zła oraz rozróżnienie najsilniejszej z nich.

Trzy Rundy poświęcone na skupienie: Umożliwiają Inkwizytorowi określenie mocy aur zła oraz lokalizację ich położenia. Nie mniej, jeśli jakaś aura zła znajduje się poza pomieszczeniem w którym znajduje się Inkwizytor, ten nie otrzymuje informacji na temat miejsca w którym tam leży, aczkolwiek potrafi się bez trudu w nie skierować.

Uwagi przy odgrywaniu: Aury zła mogą pochodzić z różnych źródeł. Mogą być wynikiem zarówno rzucenia zaklęcia klasyfikowanego jako złe, złego obiektu, jak i (co też najczęstsze) obecności złej istoty. Zła istota z kolei, nie musi być od razu demonem bądź innym monstrum. Albowiem do tej kategorii zalicza się po prostu każdą istotę z charakterem złym. A nie określa jej tym mianem przez pochodzenie rasowe i stan.

Inquisition domain / Domena inkwizytorska(1 lvl Inkwizytora)

Każdy* Inkwizytor dzięki swojemu szkoleniu zyskuje wraz z czasem dostęp do domeny inkwizytorskiej. A co za tym idzie, może korzystać dodatkowo z poniżej wypisanych zaklęć. Jeśli rzecz jasna posiada zdolność rzucania zaklęć danego poziomu.

"*" - Teoretycznie Każdy. Praktycznie jednak tylko Inkwizytor będący także kapłanem. Paladyni / Inkwizytorzy nie otrzymują zaklęć z domeny.

Immune to charms / Niewrażliwość na zauroczenia(2 lvl Inkwizytora)

Dzięki swojemu wyszkoleniu, Inkwizytor w pewnym momencie staje się w pełni odporny na efekty magii uroków.

Pierce illusion / Przejrzenie Iluzji (3 lvl Inkwizytora)

Dzięki swojemu wyszkoleniu, Inkwizytor w pewnym momencie jest tak niebywale wyczulony na otaczający go fałsz, że otrzymuje specjalną nadnaturalną zdolność dzięki której na widok każdej formy iluzji bądź też przebrania, potrafi spróbować przebić się przez nie, by dojrzeć prawdziwą formę ich właścicieli.

Uwagi przy odgrywaniu: Inkwizytor może skorzystać z tej zdolności kiedy zechce i ile razy zechce. Można się przed nią bronić przy pomocy normalnego rzutu obronnego z udziałem SW.

Pierce disguise / Przejrzenie Przebrania (4 lvl Inkwizytora)

Fałsz czai się wszędzie, a zdeterminowany i paranoicznie czasem wręcz ścigający się go Inkwizytor. Stara się go wyglądać dosłownie wszędzie, dzięki częściej potrafi odnaleźć podejrzanie wyglądające osoby.

Uwagi przy odgrywaniu: Efekt ustala Gm prowadzący, mogąc ofiarować Inkwizytorowi premię do znalezienia oraz przejrzenia przebrania.

Immune to Compulsions / Niewrażliwość na przymus (5 lvl Inkwizytora)

Dzięki swojemu wyszkoleniu oraz oddaniu sprawie w którą fanatycznie wręcz wierzy. Inkwizytor zyskuje wraz z czasem pełną ochronę przed wszelkimi efektami magicznymi (jak i niemagicznymi) wymuszającymi na jego umyśle określone zachowania.

Force shapechange / Wymuszenie zmiany formy(6 lvl Inkwizytora)

Dzięki swojemu wyszkoleniu w pewnym momencie Inkwizytor wyrabia w sobie nadnaturalną zdolność, pozwalającą mu zmusić siłą woli (po dotknięciu celu) wybraną przez się istotę do powrotu do jej naturalnej formy. Cofając efekty takie jak: Alter Self / Przemiana Siebie, Polymorph / Polimorfia, Shapechange / Zmiana Formy oraz każdy inny efekt, czy to będący wynikiem zaklęcia, zdolności czaro-podobnej bądź nadnaturalnej. Ale podobny do tych wymienionych.

Uwagi przy odgrywaniu: Inkwizytor może skorzystać z tej zdolności kiedy zechce i ile razy zechce. Można się przed nią bronić przy pomocy normalnego rzutu obronnego z udziałem SW.

Immunity to possession / Niewrażliwość na opętanie (8 lvl Inkwizytora)

Na pewnym etapie wiara Inkwizytora staje się na tyle niezłomna i potężna. Iż ten zyskuje niebywałą odporność zarówno na efekty wpływające na jego życiową siłę, jak i mogące ją zmienić. Dzięki czemu nie można w żaden sposób manipulować jego duszą.

Discern lies / Rozpoznanie kłamstwa (9 lvl Inkwizytora)

Wraz z upływem czasu, Inkwizytor zyskuje tak znaczną wprawę w korzystaniu z zaklęcia Discern Lies / Wykrycia Kłamstw, aż wykształca w sobie jego odmianę w formie zdolności czaro-podobnej z której może skorzystać 3 razy na dzień.

Uwagi przy odgrywaniu: Owa zdolność ma taki sam efekt jak zaklęcie Discern Lies / Wykrycie Kłamstwa. Ponadto korzystanie z niej, nie niweluje czarów na dzień Inkwizytora, tylko liczbę jej ładunków na dzień.

Learn the truth / Poznanie prawdy (10 lvl Inkwizytora)

W pewnej chwili Inkwizytor osiąga prawdziwą perfekcję w wyciąganiu z przesłuchiwanych osób ważnych informacji. Mogąc 3 razy dziennie zmusić istotę która go okłamała do powiedzenia prawdy na temat poruszany przez jej kłamstwo. Owa zdolność to efekt wpływający na umysł.